Våbentilladelse

våbentilladelseVåbentilladelse og jagttegn

Det er Naturstyrelsen som udsteder jagttegn, der er gyldigt fra 1. april til 31. marts det efterfølgende år.
Politiet udsteder kun våbentilladelse til riflede jagt våben og skydevåben, som jagtrifler, salonrifler og automatiske rifler,  til personer med gyldigt jagttegn.

Du kan undlade at forny dit jagttegn, hvis du ikke længere har lyst til at gå på jagt. Du må fortsat beholde dit haglgevær, MEN du må ikke være i besiddelse af ammunition til jagtgeværet.

Tilladelse til glatløbede haglgeværer og jagtgeværer

Der kræves ikke våbentilladelse til haglgeværer eller glatløbede jagtgeværer. Et gyldigt jagttegn er nok til at jægeren kan erhverve og besidde et jagtgevær med tilhørende ammunition.

Jægeren er pligtig til at anmelde jagtgeværet til det lokale politi eller våbenkontor senest 8 dage efter erhvervelsen. Det er gældende for glatløbede haglgevær og vekselsæt.

Bemærk at pligten til at anmelde jagt- og haglgeværer først trådte i kraft 10. februar 2000. Har du derfor haft dit jagtgevær før denne dato, er du ikke forpligtet til at anmelde våbenet hos politiet. Det er under alle omstændigheder en god ide.

Våbentilladelse til jagtriffel og salonriffel

Du må kun være i besiddelse af riflede våben, hvis du har gyldigt jagttegn. Politiet udsteder kun våbentilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende riflede jagtvåben til personer, som ikke er belastende kendt i Kriminalregisteret. En våbentilladelse omtales sommetider som en riffeltilladelse.

Betingelser for at få våbentilladelse:

  1. Tilladelsen er betinget af gyldigt/betalt jagttegn, og politiet kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen. Tilladelsen skal tilbagesendes til politiet ved fornyelse, eller hvis tilladelsen ikke benyttes. Overdragelse må kun ske til person med gyldig tilladelse til våbnet.
  2. Bortkomst af våben, ammunition eller våbentilladelse, skal straks anmeldes til politiet.
  3. Våbentilladelsen skal medbringes når våbnet bæres og efter anmodning forevises for politiet.
  4. Jagtvåbnet skal opbevares forsvarligt og i henhold til gældende lovgivning, fx i godkendt våbenskab.

Du kan læse mere på politiets hjemmeside.

Sådan får du våbentilladelse

Husk at du ikke må være i besiddelse af en jagtriffel eller salonriffel uden en gyldig våbentilladelse. Det betyder at riflede våben ikke kan udleveres og overdrages til selv en jæger/køber uden at personen først har været en tur forbi det lokale våbenkontor.

Våbentilladelsen kan normalt udstedes mens du venter og den første tilladelse koster 840 kr. og efterfølgende tilladelser koster 420 kr. stykket.

Hvad skal der medbringes af informationer for at få en våbentilladelse til riffel?
Følgende informationer er påkrævet og skal fremgå af ansøgningen til våbentilladelsen til jagtrifler og salonrifler.

  1. Hvilken våben art er der tale om (jagtriffel, salonriffel, automat riffel, etc.)
  2. Fabrikat (Sako, Beretta, etc.)
  3. Model (Forester, R93, etc.)
  4. Fabrikationsnummer
  5. Kaliber
  6. Ladesystem (repeter, enkeltlader, halvautomatisk)
  7. Patronantal
  8. Totallængde i cm
  9. Pibelængde i cm

Købes jagtriflen eller salonriflen brugt, så bed om sælgerens journal nr. (dette fremgå af vedkommendes våbentilladelse), idet Politiets behandling går lidt nemmere.

Politiet skriver at den tidligere ejers våbentilladelse skal returneres til politiet, men ikke alle stationer som håndhæver dette. Politiet kan annullere våbentilladelsen i deres system og sælger kan dermed få lov til selv at destruere våbentilladelsen.

Politiets blanket til ansøgning om tilladelse til våben anvendes til at søge om våbentilladelse.

Fornyelse af våbentilladelse

Når våbentilladelsen er ved at udløbe, den har en gyldighedsperiode på 10 år, så skal ejeren ansøge om fornyelse af våbentilladelsen. Det er den samme ansøgningsblanket, som skal benyttes, når der skal anmeldes flytning, adresseændring eller ændring af våbendata i våbentilladelsen.
Her findes Politiets blanket til Fornyelse af våbentilladelse.

Deaktivering af våben

Der kræves ikke tilladelse til deaktiverede våben i Danmark, ej heller er disse våben omfattet af våbenloven.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. foreskriver at et våben er deaktiveret (§43), når det er foretaget gennemskæring af hele våbnet på langs med undtagelse af skæftet og kolben.
Politiet kan dog godkende at våben deaktiveres på anden måde.

Politidirektøren kan på forespørgsel eller som kontrol på at deaktivering har fundet sted,  meddelle våbentilladelse på en attest som bevis for godkendt deaktivering.

Våbentilladelse til medlemmer af en skytteforening

Politet kan godt udstede våbentilladelse til andre end jægere og personer, som ikke har jagttegn. Dette kræver jf. Våbenloven at personen har været aktiv skydende medlem af en skytteforening i mindst to år, før der kan søges og udstedes våbentilladelse til skyttens eget våben. Det er endvidere et krav at ansøgeren, at der skydes mindst fire gange om året, for at kunne beholde retten til denne form for våbentilladelse.

Derudover har flere skytteforeninger interne krav som skal opfyldes, før skytteforeningen indvilger i at acceptere en våbenpåtegning til den enkelte skytte.

Kontakt  din skytteforening og lokale politi station for nærmere afklaring.

Syntes du godt om indholdet på denne side, så hjælp os ved at skrive en kommentar eller hent vores RSS feed hvor du kan få besked hver gang vi udgiver nyt indhold.
Kommentarer
 1. Kurt Kniep
  • Nikolaj Brandt
 2. Per Sand Lauridsen
  • Nikolaj Brandt
 3. Per
 4. ole n.petersen
 5. ole n.petersen
 6. Max Fogh
  • NPB
 7. Mikael Nordstrøm
 8. Jens
 9. Conni Eriksen
 10. Mikael Nordstrøm
Log ind med
Log ind med

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *