Register
A password will be e-mailed to you.

Juni er tiden hvor agerhønsene går på reden. Hunnen lægger mellem ca. 10 og 20 æg, og hun ruger alene ca. 23-25 dage på reden. Efterfølgende bliver kyllingerne omkring reden i ca. 12 dage.

Som lodsejer kan du i øjeblikket få nogle gode input ved at tage en tur rundt i dit terræn med ”agerhønse-brillerne” på. Ved en tur rundt på terrænet i agerhønsehøjde, kan du opleve de helt aktuelle udfordringer som markvildtet står overfor i agerlandet.

Nogen steder vil du måske opleve, at der ikke levnes meget plads til vildtet. Samtidig kan du også få indblik i hvordan den fremtidige indsats eventuelt placeres bedst på din ejendom i forhold til driften. Den viden du høster nu vil være værdifuld for koordineringen af tiltag, hvis du ønsker at igangsætte noget på dit terræn i fremtiden.
Vær yderligere opmærksom på den helt aktuelle udfordring der er, når skal tages slæt på markerne.

Kilde: “Nyt om markvildt” fra Markvildt.dk

About The Author

Markvildt.dk en portal for viden om markvildt. Danmarks Jægerforbund står bag et projekt, der skal få markvildtet tilbage på marken. Markvildt er det vildt, der har sit primære levested i agerlandet. Særligt er der i disse år fokus på hare og agerhøne. Der er brug for en indsats, og Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med en lang række andre grønne organisationer igangsat et projekt, der skal skabe bedre vilkår for markvildtet gennem etablering af et landsdækkende net af markvildtslav. Indsatsten bygger på forvaltningsplanerne for hare og agerhøne, som er udgivet af Naturstyrelsen. Læs mere på markvildt.dk eller læs hvordan du kan være med til at starte et markvildtlav: http://markvildt.dk/media/Markvildtslav_2013.pdf Artikler og billeder fra markvildt.dk, bringes med Deres tilladelse på Jægeres Magasin-

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj