Register
A password will be e-mailed to you.

Juni er tiden hvor agerhønsene går på reden. Hunnen lægger mellem ca. 10 og 20 æg, og hun ruger alene ca. 23-25 dage på reden. Efterfølgende bliver kyllingerne omkring reden i ca. 12 dage.

Som lodsejer kan du i øjeblikket få nogle gode input ved at tage en tur rundt i dit terræn med ”agerhønse-brillerne” på. Ved en tur rundt på terrænet i agerhønsehøjde, kan du opleve de helt aktuelle udfordringer som markvildtet står overfor i agerlandet.

Nogen steder vil du måske opleve, at der ikke levnes meget plads til vildtet. Samtidig kan du også få indblik i hvordan den fremtidige indsats eventuelt placeres bedst på din ejendom i forhold til driften. Den viden du høster nu vil være værdifuld for koordineringen af tiltag, hvis du ønsker at igangsætte noget på dit terræn i fremtiden.
Vær yderligere opmærksom på den helt aktuelle udfordring der er, når skal tages slæt på markerne.

Kilde: “Nyt om markvildt” fra Markvildt.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.