Register
A password will be e-mailed to you.

Blishønsejagt er en gammel traditionel jagtform, der tidligere primært blev udøvet som motorbådsjagt i fjorde og vige, ofte med et stort opbud af både og med meget store afskydningstal.

I midten af 1970’erne blev der på landsplan nedlagt op mod 100.000 blishøns årligt. Forbuddet mod jagt fra motorbåd i en række indre farvande fra 1987 satte på det nærmeste en stopper for denne jagtform.
I de senere år er fællesjagt på blishøns mange steder taget op igen af lokale strandjagtforeninger. Jagten drives nu fra skydepramme, der fremføres manuelt. Afskydningstallene kan stadig være betydelige, men de er slet ikke af en størrelsesorden som tidligere. Den årlige afskydning har i de seneste år stabiliseret sig på mellem 10.000 og 20.000 nedlagte blishøns.

Vildtudbytte blishøns

Vildtudbyttestatistik over blishøns i perioden 1968 – 2011

Danmarks Jægerforbund har tidligere udarbejdet en ”best practice” for hvordan en blishønsjagt bør planlægges og gennemføres både før, under og efter jagten, og denne guides bringes herunder.

Blishønsejagtens 10 bud

 

 1. Tag videst muligt hensyn til dine omgivelser.
 2. Udpeg altid ansvarlige for jagtens afvikling.
 3. Etabler et samarbejde med apporterende jægere på land.
 4. Husk redningsvest og andet sikkerhedsudstyr.
 5. Skyd kun til blishøns indenfor den anbefalede maksimale skudafstand (30m).
 6. Husk at samle en skudt eller anskudt blishøne op inden der afgives skud til en ny fugl.
 7. Husk at opsamle afskudte patronhylstre.
 8. Blishønsejagt skal ikke udvikle sigtil konkurrenceskydning.
 9. Anvend blishønsene til menneskeføde.
 10. Afhold en vildtparade efter jagten.

Før jagten

 1. Underret befolkningen i lokalområdet om jagtens afvikling.
 2. Aftal organiseringen af j agten.
 3. Udpeg ansvarlige for jagten.
 4. Check jagttegn hos de deltagende Jægere.
 5. Afgiv en fyldestgørende parole inden afgang til jagtområdet. Indskærp såvel sikkerhedsbestemmelserne som de juridiske og de jagtetiske regler for de deltagende jægere.
Blishønsejagt

Prammene er på vej i vandet.

Under jagten

 1. De ansvarlige for jagten skal ubetinget respekteres af de øvrige deltagende jægere.
 2. Organiser driv/skyttekæden i god afstand (op til 1.500 m) inden skudafgivelse til blishønsene. Kæden bevæger sig på linje og langsomt imod blishønsene.
 3. En opsamlingskæde på 2-5 både følger efter skyttekæden i passende afstand.
 4. 1-2 motorbåde kan evt. anvendes ved opsamling af dødskudte fugle og tomme patronhylstre efter opsamlingskæden. Disse både medbringer ikke våben, og de deltager på ingen måde i selve jagten.
 5. Sørg så vidt muligt for assistance fra apporterende hunde fra land.
 6. På tilbagevejen til jagtens udgangspunkt eftersøges evt. anskudte fugle.

Efter jagten

Når jægerne kommer tilbage til udgangspunktet efter en vellykket jagt, er det vigtigt at behandle de nedlagte blishøns med værdighed. Afhold en vildtparade, hvor vildtet æres.

Dagen efter jagten bør jagtområdet afsøges både på land og vand for at opsamle evt. blishøns fra gårsdagens jagt.

Kilde: Danmarks Jægerforbund.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.