Register
A password will be e-mailed to you.

Lars Lauridsen er landmand og han må se på at tusindvis af bramgæs æder hans slætmarker.

Bramgæs opholder sig længe i vadehavsområdet om foråret og efteråret. Bestanden af bramgæs er siden sidst i 70’erne steget fra 50.000 til 1,2 mio. fugle.

Lars Lauridsen har 18 hektar græs i engarealet, og han skønner, at gæssene om foråret æder for 50.000 kr. i sig på hans marker. Omkring 2/3 af arealet bliver spist, og 2. slæt ender op med at være tyndt og fyldt med tidsler.

Bramgæs er fredet, men det muligt at få en reguleringstilladelse. Sådan en har Lars Lauridsen fået og han må regulere 100 gæs i alt, dog højst 5 gæs om dagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.