Registrer
Et kodeord vil blive e-mailet til dig.

skoven lukket på grund af jagt
Jagt, skud og nedlagt vildt skal også være en del af oplevelsen for skovens øvrige gæster. Derfor mener skovrider, Kim Søderlund fra Naturstyrelsen Østsjælland, ikke at opsætning af jagtskilte i forbindelse med afholdelse af jagt i skoven er nødvendigt.
En borger som har sin daglige gang i skoven, blev noget forskrækket da et en jagthund pludselig apportere et stykke anskudt rådvildt. Hun for oplyst af jægeren, som kommer frem til råvildtet, at man ikke længere skilter med at der afholdes jagt i skoven, da folk stadig skal have lov at færdes i skoven imes der udøves jagt. Derudover holder jægerene godt øje og advarer hinanden om andre skovgæster.

Borgeren havde dog været hele oplevelse foruden, da den virkede meget skræmmende.

Skovrideren mener at skiltning vil medfører større gener samt virke unødvendigt forskrækkede for skovgæsterne, da statsskoven er stor og jægerne befinder sig kun på et begrænset område. Derudover er jægerne godt instrueret i ikke at skyde, når der er andre skovgæster.

Borgeren har dog en anden opfattelse og ville ikke være gået i skoven, såfremt der havde været skiltet.

De jagtetiske regler  siger i afsnit 4: “Undgå så vidt muligt at lukke skove for offentlig adgang ved afvikling af jagt, men opsæt vejledende skilte“.

Der er forskel på privat jagt og statsskovenes egen jagt. Havde det været i en lille skov, ville skiltning være mere oplagt siger skovrideren.

Kilde: Peter Klar fra Allerødnyt

Hvad er din holdning til opsætning af jagtskilte i forbindelse med jagt?

7 Responses

 1. J.A.Jensen

  Jeg mener HELT KLART, at man bør skilte, også selvom man ikke vil lukke skoven for andre skovgæster, disse bør være informeret om at dagens skovtur, kan komme til at indeholde jagt-lige oplevelser.

  Vil man gerne vise ikke-jægere jagten, kunne man jo på skiltet informere om området der blev drevet jagt på, og hvorfra den kunne observeres, og måske endda et ca. tidspunkt for paraden, hvor folk så også kunne opleve den del af jagten.

  Og så lidt om den agtpågivenhed jægerne udviser for øvrige gæster, og hvad der ellers er relevant for den enkelte jagt.

  Jeg tror at det ville blive modtaget mere positivt end af den stakkels dame der fik en uventet og nok også chokkerende oplevelse for en ikke-jæger.

  Svar
 2. Kjeld Thomsen

  Jeg mener at det er vigtig at der skiltes. selvom vi jæger er meget påpasselige når vi er på jagt, skal det også accepteres af af gæsterne. Skoven burde efter min mening være lukket i det tidsrum der er jagt. Også for deres egen skyld. At man så skriver hvornår der er parade som man kunne komme og opleve ville det da være rigtig fint.

  Svar
 3. Pia Løvschal-Nielsen

  Jeg har haft en ubehagelig oplevelse i dag, hvor der var jagt på kronhjort på åbent terræn. Der var ingen skilte, der informerede mig om jagten. Jeg gik på en offentlig grusvej og asfalteret blind vej med jægere siddende i åbent terræn (marker) med fronten mod mig på hver side af vejene. Med hørbare klap og gøende hunde blev en kronhjort med stort gevir drevet og kom drønende ud af et pilekrat lige foran mig, efterfulgt af 4-5 lige så panikkende hjorte. Der stod jeg mellem jægere og panikslagne store dyr på vild flugt. De løb ud på en mark og over mod en siddende jæger og udenfor mit synsfelt. Der faldt et skud, men det var heldigvis ikke mig, der blev ramt. To hunde kom ud ad krattet efterfulgt af en jæger. Han mente ikke, jeg ville være vendt om, hvis der havde været skiltet, og i øvrigt syntes han, at han var udsat for lige så stor fare fra hjortene som mig. Jeg mener, der var en væsentlig forskel: med sine klap og hunde drev han kronhjortene væk fra sig, mens jeg til gengæld stod på hjortenes flugtrute. I denne her situation ville jeg gerne have haft skiltning!

  Svar
 4. Falk Kristiansen

  Den omtalte skovfoged er jo bindegal.

  Det burde være uomtvisteligt lovkrav – at der skiltes, og på anden måde sikres imod katastrofer.

  Det er en ringe trøst – at mennesker der dræber for deres fornøjelses skyld, er blevet grundigt instrueret i ikke at skyde, eller rammen suskyldige mennesker.

  Derudover burde der være en 0 promille grænse for jægere – vel at bemærke en som forvaltes ved stikprøvekontrol.

  Svar
 5. Bo Tronborg

  Som jæger vil jeg ønske at der bliver skiltet så ikke jægere kan se at der er jagt i området – det kan skrives på en indbydende måde.

  Så har folk også muligheden for at sige det vil jeg ikke – eller det kan være at de siger fedt det vil jeg gerne opleve…

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.