Register
A password will be e-mailed to you.

Loven om randzoner er vedtaget og træder i kraft 1. september 2012.

Den tidligere regering (Venstre og Konservative sammen med Dansk Folkeparti) vedtog randzoneloven i juni 2011 dog med to særregler, nemlig at der ikke blev offentlig adgang til randzonerne samt at landmændene måtte dyrke energiafgrøder i randzonerne som fx pil, poppel, hassel eller ask.. Dermed blev naturbeskyttelsesloven sat ud af kraft.

Fødevareminister Mette Gjerskov ønskede at ophæve disse to særregler, trods protester fra landbruget, Danmarks Jægerforbund og andre grønne organisationer men det forhindrede ikke regeringen (Socialdemokratiet, Radikale venstre, Socialistisk Folkeparti med støtte fra Enhedslisten) i at vedtage randzoneloven uden begge særregler.

Læs også: Fri adgang til randzonerne

Naturbeskyttelsesloven

Ændringen betyder at randzonerne igen er dækket af naturbeskyttelsesloven på lige fod med andre udyrkede arealer. Men hvad betyder dette?

Naturbeskyttelseslovens § 24 handler om udyrkede arealer:

 • Stk. 1. Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.
 • Stk. 2. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.
 • Stk. 3. Til privatejede, udyrkede arealer er der kun adgang fra kl. 6 til solnedgang. Ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.
 • Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1, 1. punktum, gælder ikke privatejede arealer, der i deres helhed er forsvarligt hegnede. Bestemmelsen gælder heller ikke de bræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, medmindre de grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang.
 • Stk. 5. Der er dog adgang til hegnede, udyrkede arealer, hvor der ikke er græssende husdyr, gennem låger og led og over stenter eller lignende, såfremt der ikke er opsat skilte, der helt eller delvis forbyder denne færdsel. Ejeren kan opsætte sådanne skilte, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af dyre- og planteliv. Hvor hegningen eller skiltningen ikke er rimeligt begrundet, kan kommunalbestyrelsen påbyde hegningen eller skiltningen fjernet eller påbyde opsætning af låger, stenter eller lignende eller opsætning af skilte om adgangsmuligheden.

Det betyder ikke, at der per automatik er ubegrænset adgang til randzonerne, men så længe en randzone grænser op til arealer med offentlig adgang så vil der ligeledes være offentlig adgang til randzone i henhold naturbeskyttelsesloven. I særlige tilfælde kan der gives tilladelse til at lukke for offentlig adgang til randzonen, som fx hvis randzonen støder op til bynære områder og der vil være uforholdsmæssig meget færdsel.

Læs også: Civil ulydighed i landbruget

Stor modstand

Landbrug og Fødevarer har oplyst, at de vil stævne staten, da man mener der er tale om ekspropriation samt at en erstatning kun vil give 95 millioner kroner i kompensation for de nye udyrkede arealer, som udgør ca. 50.000 ha.

Dansk Folkeparti har forsøgt at samle 60 underskrifter blandt Folketingets medlemmer, og dermed fremtvinge en folkeafstemning.

Landbruget for et “gratis” fumjreår fortæller Mette Gjerskov, hvor der ikke vil blive uddelt bøder, men hvor tiden skal bruges til at forstå loven samt anlægges af randzonerne.

Hvad syntes du om offentlig adgang til randzonerne? Vi vil gerne høre din uforbeholdne mening herunder.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

One Response

 1. Charles Burger

  Det er helt iorden at der ikke er adgagd til randzone. Det er KUN 10 meter og er der offentlig adgang så har fuglene og dyr som evt. tænker sig at slå sig ned ikke en chance at få fred og ro. Men ellers er hele lovgivning en farce. Hvor meget hjælper de 10 meter på forurening i forhold til tabet af landmænd 

   

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj