Register
A password will be e-mailed to you.

Reguleret jagt på sæler?

Spættet sæl foto Arnstein Rønning

Foto Arnstein, Flickr.


Den spættet sæl (Phoca vitulina) blev totalfredet i 1977 i Danmark og har været fredet lige siden. Nu ønsker foreningen, Levende Hav, at der indføres mulighed for begrænset jagt på sæler. I 2009 blev bestanden af spættede sæler i Danmark opgjort til ca. 14.000 individer.

Foreningen Levende Hav, hvis formål er at arbejde for en bevarelse af havets økosystem samt arbejde til fordel for bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri, ønsker at fredningen på sæler ophæves og der indføres reguleret jagt.

Foreningens har fået indberetninger om, at dette kloge dyr målrettet æder fisken ud af garnene og ødelægger det dyre fiskegrej, som fiskerne har investeret i. Men ikke alene det. Det er tydeligt, at sælerne jager lokale fiskebestande fra sted til sted. En kystfisker sagde forleden: ”Man skulle tro, at sælerne har fået mobiltelefon”, fordi, når en fisker forsøger at flytte fiskeplads for at komme klar af sælerne, så dukker hurtigt en sæl op og dagen efter er der en hel flok, der tager for sig af retterne i fiskernes garn. Flere fiskere beretter, at de overvejer at opgive deres erhverv, hvis problemet fortsætter i det nuværende omfang” skriver formanden Knud Andersen på foreningens hjemmeside.

Han skriver endvidere “Levende Hav vil derfor arbejde for, at der hurtigt indledes reguleret jagt på sæler. Lokale kystfiskere med jagttegn skal kunne udstyres med licens til at jagte sæl. Det skal dog ske på den betingelse, at dyret udnyttes til menneskeføde eller, hvis dette ikke er muligt, til dyrefoder“.

Regulering af sæl som skadevoldende vildt

Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af spættet sæl jf. bekendtgørelsen om skadevoldende vildt, som i §23 siger:

At naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af spættet sæl ved faststående, fungerende fiskeredskaber på fiskeriterritoriet i perioden 1. august – 31. maj.

Jagt på sæler i Danmark

Jagten på sæler har gennem de sidste mere end hundrede år ændret sig fra et decideret skadedyr til en totalfredning.

I perioden 1889 til 1927 anså man både den spættede sæl og gråsælen for skadedyr da den generede fiskeriet. Derfor fik folk penge for at skyde sælerne. Staten finansierede sågar en skydepræmieordning, hvor der blev stillet rifler og ammunition til rådighed og i hele denne periode blev der udbetalt skydepræmier for ca. 37.000 sæler i alt.

Omkring 1950 begyndte kritikken af sæljagten og det første jagtfrie reservat blev oprettet i 1951 på Hesselø, som ligger mellem Nordsjælland og Anholt midt i Kattegat.

Der blev i 1960 indført fredning af sælerne på Læsø i perioden juni til august, men jagt fortsat var tilladt hele året i resten af landet.

1. august 1967 blev gråsælen fredet, men på dette tidspunkt var sælen allerede udryddet i Danmark. Samme år blev der indført jagttid på den spættede sæl fra 1. september til 31. maj.

Bestanden af den spættede sæl fortsatte dog med at falde, hvorfor man for jagtåret 1975/76 afkortede jagttiden med yderligere to måneder, så den begyndte 1. november til 31. maj. Året efter blev den spættede sæl totalfredet.

vildtudbytte spaettet sæl

Se også: Sæljagt på Grønland

Hvad er din holdning til jaggtid på sæler? Deltag i debatten herunder.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

2 Responses

  1. Thomas Skytte Høj

    Med en så stor bestand nærmer vi os igen den situation, som vi havde for vel 10 år siden, hvor fødegrundlaget for sælerne ikke var tilstede. Der døde over 6.000 sæler af sult og tilstødende sygdom. Ikke værdigt for os at lade en bestand blive så stor, at den dør af sult. Har oplevet at sidde ved en kammerats garn, fysisk tæt og se en ørred gå i garnet. Inden vi kom ud af båden, lavvandet, kunne vi se en bølge fra den sæl som lå på lur stime mod os og gennem garnet. Ingen ørred og et hul i garnet på 80 x 80 cm. Samme kammerat har oplevet at holde en ørred, fanget i garnet, i den ene hånd, mens han måtte slå sælen i hovedet med den anden hånd – den var så fortrolig/ligeglad med ham, at den ville stjæle ørreden ud af hans hånd. Skræmmeanordninger er ikke effektive, de er konger af fjordene/havet.

    Svar
  2. Morten Nielsen

    Jeg syntes sådan set det er fint nok, at indføre jagttid på sæler, så de fiskere der påvirkes økonomisk har mulighed for at jage sælerne væk. 

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj