Register
A password will be e-mailed to you.

Tidligere på året, og før det blev muligt at ansøge om tilladelse til lyddæmpere, gennemgik vi mulighederne for rekyldæmpning på rifler sammen med Kristian Petersen fra Våbensmeden. Denne gang kom politikerne Jægernes Magasin i forkøbet.

Jf. Våbensmeden er der en tendens til at jægere ønsker større kalibre, og dette medfører også større rekyle. Men der er heldigvis flere måder at dæmpe rekylen på.

Der kan montering en blød bagkappe, som er en nem og ligetil løsning. Dette er at foretrækkes frem for en overtrækskappe, der kan ”skøjte” fra side til side og dermed ikke altid sidde det samme sted ved skudafgivelse.

Kick Stop rekyldæmpning

Kick stop er et delvis fyldt rør der monteres inde i skæftet. Røret er fyldt med sand eller kugler fremstillet af bly, tungsten eller stål, og bevirker at rekylen bliver mere langtrukken. Vægten af kick stoppet er ligefrem propertional med effekten af rekyldæmpningen, så ulempen er at riflens vægt øges.

Mundingsbremsen er langt den mest effektive rekyldæmper, når vi ser bort fra lyddæmperen. Mundingsbremsen har også en positiv virkning på projektilets træfsikkerhed, idet gasskyen bagved projektilet mindskes, ligesom opløftet af riflen afgivelse af skud mindskes betragteligt.

Støjniveauet øges dog en anelse for skytten og der er målt en støjforøgelse på ca. 2 dB ved højre naboskytte.

Effekten af mundingsbremsen demonstreres i Våbensmedens skyderum med en Schultz & Larsen Classic 306.

Se også: Lyddæmpere til rifler

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.