jagttider

Jagttider september

Jagtbart vildt i september Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. For de mange nyjægere som ...

Næstved jagtforening

Næstved jagtforening er et relativt nyt foreningsnavn for en forening med med en gammel historie, foreningen ændrede navn i efteråret 2011 fra Jægerklubben For Næstved & Omegn, forud har der været en fusion...

Elg angriber mountainbiker

Fire mountainbikere fik noget af et chock/oplevelse i Kincaid Park i det sydlige Alaska, da de på deres tur møder en elgko (moose) med to kalve. Ingen af mountainbikerne kom til skade....

Video: Historien om ulven fra Thy

Filmen handler om den første ulv i Danmark i 200 år. Ulven blev observeret og senere fundet død i Nationalpark Thy. Efterfølgende analyser viste at ulven stammede fra et ulvekobbel fra Sachsen i Østtyskland....
Labrador med apporteret fasankok

Jagtetiske regler

De jagtetiske regler er udarbejdet af Danmarks Jægerforbund i samarbejde med vildtforvaltningsrådet fra Naturstyrelsen. Jagtetikken er ikke en lov men retningsregler der anviser, hvordan jagten udøves såled...
Vildtudbytte 2012-2013

Stigende vildtudbytte

I jagtsæsonen 2012/13 blev der nedlagt i alt 2.368 millioner stykker vildt, hvilket var en stigning på 9% i forhold til sidste år, svarende til 189.906 stykker vildt. Nye vildtarter på vildtudbytteskemaet I t...
article placeholder

Mårhunde udsat på Fyn

Der er på nuværende tidspunt ikke bekræftet mårhund på Fyn, men der er regelmæssigt meldinger fra lokale, som mener at have set et dyr de ikke kender. Mårhunden kan forveksles med en grævling eller den anden in...
rudel davildt. Foto Jim Champion,

Udsat dåvildt skaber problemer

En initiativgruppe bestående af lodsejere og jagtforeninger har fået tilladelse af Naturstyrelsen til at udsætte dåvildt i området mellem Asaa og Voerså i Nordjylland øst for Dronninglund. Dåvildtet er forbl...
bæver gnavet i træ

Bæveren er tidoblet i Jylland

Der blev foretaget bævertælling af bestanden af bæverne i Klosterheden Plantage og området heromkring i dagene 9. til 11. april 2013, hvor hele 85 frivillige hjalp til. "Bæveroptællingen er ved at blive en s...
jagttegnsundervisning

Den nye jagtprøve

Hensigten med den nye jagtprøve er at sænke antallet af anskydninger. Den nuværende jagtprøve er mere end 50 år gammel og tiden er moden til at få den opdateret. Nye jægere skal fremover bestå en haglskydeprøve...
Kleiner münsterländer

Kleiner münsterländer

Fakta og informationer om Kleiner münsterländeren. Kleiner münsterländerens historie Trods mange ligheder og en fælles tidlig oprindelse er kleiner münsterländer ikke direkte beslægtet med sin navnebror, gros...

Riffelprøver 2013

Riffelprøverne begynder 20. april i Mern på Sydsjælland og slutter 2. november i Slagelse. Før riffelprøven Du skal naturligvis tilmelde dig riffelprøven og det kan tidligst ske fra 19. marts 2013. Tilme...
Ulveangreb

Ulv står bag angreb på får

Ved nakken på vædderlammet ses hullerne efter de store hjørnetænder. Der er efterfølgende spist af ryggen. Foto: Mette Buck Jensen/DTU Veterinærinstituttet Tre af de første angrebne får fra Midtjylland er b...