Nyheder fra Jægernes Magasin findes på mange forskellige platforme og medier – enten via nettet eller direkte på smartphones. Denne oversigt viser hvilke apps, sociale medier, hjemmesider og andre medier i øvrigt, hvor vores nyheder kan læses og opleves.

 Beskrivelse Link
Læs vores nyheder i den danske app´en Jagt Pro.
App´en Jagt Pro inderholder følgende funktioner: Nyheder direkte fra Danmarks Jægerforbund og Jægernes Magasin, Vejrudsigt (samt sol- op og nedgang) med 5 dages prognose, Jagttider, Journal samt Schweiss register.
Jægernes Magasin nyheder Jagt Pro
 Beskrivelse Link
Jægernes Magasin har sin egen side til vores gratis jagt videoer – for at give et bedre overblik over de enkelte film.
Vi sikre naturligvis at alle vores fremtidige jagtfilm bliver publiceret på denne side også.
jaegernesmagasin.tv jagtfilm