Register
A password will be e-mailed to you.

Historien om duernes jagttid

Indtil 1994 var jagttiden på duer fra 1.8 til 31.12 men da den nugældende jagtlov trådte i kraft, blev jagttiden ændret til 1.9 til 31.1.
Flere undersøgelser bekræftede imidlertidig i 2006, at ringduen ynglede i september måned, hvorfor jagttiden på duerne igen blev ændret til 1.10 til 31.1 gældende fra jagtsæsonen 2007. Senere undersøgelser har vist at duerne også yngler i oktober og derfor er jagttiden fra jagtsæsonen 2011 ændret til 1.11 til 31.1 til stor frustration for mange jægere.

Fuglebeskyttelsesdirektivet dikterer, at fuglearter ikke må jages i deres yngletid, hvorfor jagttiderne på duerne har ændret sig så meget siden 1994.

Jagttid og regulering af duer

Jagt på duer må udøves i tidsrummet fra solopgang til solnedgang og i perioden 1. 11 – 31.01.

Regulering af ringduer kan ske i henhold til bekendtgørelse om vildtskader nr. 259 af 25/03 2011 §18, som siger at Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af ringduer (skovduer) i folk, når disse optræder i;

  • rapsmarker i perioden 01.02-30.04
  • ærtemarker, kålmarker og nysåede marker i perioden 01.03-30.04
  • nysåede marker i perioden 01.08-31.08
  • ikke høstede marker i perioden 01.07-31.08
  • forvoldes der omfattende skade på markafgrøder må ringduen reguleres i perioden 01.09-31.10.
  • der kan gives tilladelse til at regulering kan ske fra kunstigt skjul og lokkefugle

Jagtudbytte på ringduer (skovduer)

Vildtudbytte på ringduer kan ses på grafen herunder. Der kan aflæses et fald i jagtudbyttet med jagttidsændringerne i 1994 og 2007, men det bemærkes at relativ få år efter, er  jagtudbyttet af ringduer igen tilbage på 1994 niveauet. Hvad er så årsagen til dette?
Der kan generelt være kommet flere ringduer pga. senere jagttider eller de seneste års hårde vintre i norden har sendt flere ringduer på træk mod sydlige himmelstrøg end tidligere. Det bliver spændende at følge jagtudbyttet på duerne med den seneste jagttidsændring.

Blot et par bud, du er velkommen til at komme med dit bud i kommentar feltet under artiklen.

Vildtudbytte ringduer 1943-2010

Jagt på duer

Det er især ringduer (skovduer), der jages i Danmark. Da duen yngler over hele landet og veksler mellem hvile og fodersteder, er der mange måder at jage den på. Fælles er dog, at man skal bruge små hagl og skyde på kort hold (maksimal 30 meter, gerne kortere). Man skal være opmærksom på, at duen let kan flyve videre, selv om den er blevet skudt og har fået hagl, og endda tilbagelægge lange strækninger. Derfor skal man følge fuglen efter skuddet, så man efterfølgende kan lokalisere og opsamle fuglene. Jages duerne i høj vegetation, er en erfaren apportør nødvendig. Husk at det er lovpligtigt at medbringe egnet jagthund på duejagt (Flere racer er velegnede, fx retrieveren eller bretonen).

Duejagt vejr

Vejret til duejagt skal helst være klart og blæsende, idet duer helst ikke flyver rundt når vejret er vindstille, varmt og trykkende eller det regner. Fordelene ved blæsende vejr er, at duerne oftest flyver ret lavt. Vinden kan endvidere virke dæmpende på lyden fra skuddene, hvilket kan være medvirkende til at andre duer ikke skræmmes.

Trykjagt

Trykjagt på duer kan være ganske underholdende med svære skudsituationer. Er man flere jægere (to-tre stk.), lader man én mand gå igennem remisen eller andre småbeplantninger og resten stå for på steder, hvor man har erfaring med, at duerne vil slå ud.
En mulighed er også at gå langs hegn eller skovkanten og skyde til de duer, der opskræmt slår ud fra trækronerne. Denne jagtform giver dog sjældent et stort udbytte, og man skræmmer let de øvrige fugle.

Trækjagt

Trækjagt er den mest udbytterige og almindelige form for jagt på duer, og man kan som jæger vælge at jage flere steder: ved fourageringspladserne eller ved hvile og drikkestederne.

Fourageringstræk:

Vejret er af afgørende betydning for trækjagten på duer, da de nødigt trækker i regnvejr eller trykkende varme. Det bedste vejr er uden tvivl klar himmel og blæst. Trækket til markerne foregår tidligt om morgenen og om eftermiddagen og hovedsagelig til marker med hvede, raps og ærter.
Jægerne skal forberede sit skjul godt, da duer har et uovertruffet syn og er gode flyvere. Der er flere måder at lave sit skjul på, men princippet er det samme. Man skal bruge tre rafter eller grene, der dækkes med enten en stråmåtte, de grene og blade, der allerede sidder på grenene, eller et sløringsnet, som man kan købe i jagtbutikkerne. Et sådant skjul er velegnet til én jæger, der herudover skal sørge for at være i nogenlunde camouflage – det vil sige, at jagttøjet skal være i afdæmpede farver.

Da duen er et socialt dyr, er det en god ide at anbringe minimum 6-10 lokkefugle omkring sit skjul. Har man mulighed for at supplere med nedlagte fugle, vil det øge chancerne for at lokke duerne ned på jorden i nærheden af skjulet. Den bedste måde at opsætte nedlagte fugle på er ved at stikke en pind på ca. 10-15 cm i jorden og så placere fuglens åbne gab om pinden – så kommer opstillingen for duerne til at virke naturlig.

Hvile- og drikketræk:

Råder man som jæger ikke over et sted med mulighed for fourageringstræk, kan man jage duer, der trækker for at hvile og drikke. Duerne trækker ca. to gange om dagen ned for at drikke og sidder i træerne, inden de vover sig ned til drikkestedet. Duerne vil have udsyn, når de drikker, så der er oftest høj vegetation rundt om drikkestedet og kun lav vegetation lige ved drikkestedet.
Hvilestederne findes oftest i grantræer og -remiser.

Pürsch (listejagt)

Pürsch er en mulighed i forbindelse med duejagten, men udbyttet er oftest meget lille, og jagtformen meget svær. Duen er en opmærksom fugl, så den opdager let, når man kommer listende imod den. Det bedste er derfor, hvis man kan bevæge sig frem mod den, mens den kurrer og kagler – men selv her er det yderst vanskeligt at kommer på skudhold uden at blive opdaget.
En kaliber .22 salonriffel med kikkertsigte er velegnet til listejagt på duer. Luftgevær med en mundingshastighed på mindst 200 m/s samt et projektil på mindst 5,5 mm må ligeledes benyttes til duejagt.

Haglstørrelse og ammuntion til duejagt

Duer kan godt være skudstærke og derfor vil ammunition med haglstørrelse (stålhagl) 4 eller 5 samt en krudtladning på 28 eller 32 gram være et godt valg til duejagt.

Den maksimale tilladte skudafstand i henhold til jagtloven er 30 meter, men forsøg så vidt muligt at skude duer på kortere afstande og gerne ikke på større afstande end 20 meter.

patroner til duejagt

Jagtudstyr til duejagt

Duejagt kræver forskellige former for jagtudstyr, som jægeren skal være i besiddelse af.

Dueskjul

Skjulet er en nødvendighed, når duer jages på trækjagt. Skjulet kan enten være et naturligt skjult fremstillet af materialer, grene, blade, vegetation og lignende fra omgivelserne.
En nem måde at fremstille et transportabelt dueskjul på, kan være at opsætte et brugt camouflagenet, som foldes dobbelt, hvormed fladen brydes. Gamle camouflagenet kan købes biligt i landets militær overskudsforretninger.
Der findes færdig fremstillede skjul, som er nemme at transportere og folde ud og når der er opsat er der plads til 2 jægere og en jagthund. Det er en noget dyrere løsning end de to andre.

Jagtstol

En jagtstol er uundværlig til duejagt, da jægeren kommer til at sidde ned i mange timer i skjulet. Jagtstolen kan enten være indbygget i en rygsæk eller det kan være en selvstændig jagtstol som fx. en trefod.
En mere behagelig stol kan være en af de sammenklappelige sidestole med ryglæn og kaffeholder. De både fylder og vejer mere end de andre jagtstole.
Et krav til jagtstolen er, at det skal være nemt og hurtigt at rejse sig fra jagtstolen, så skud kan afgives når duerne kommer.

Lokkeduer

Det er en god ide at medbringe lokkeduer, når duejagten foregår fra skjul. Der behøves ikke at blive opsæt mange lokkeduer og 6-10 stykker er som regel tilstrækkeligt. Står der for mange lokkeduer, kan det signalere at marken er optaget, hvorfor øvrige duer måske ikke vil sidde.
Lokkeduer fås i mange varianter og typer. Due karruseller bevirker at lokkeduerne virker “levende”. Der monteres 2-3 duer på en lille maskine, som drejer duerne rundt. Derudover kan lokkeduer fås med roterende vinger, udbredte vinger som bevæger sig i vinden, dueskaller som er nemme at transportere og de almindelige lokkefugle af plastik.

Duekald

Duekald er godt at medbringe på duejagt, da det giver mulighed for at lokke duerne tæt på skjulet og dermed på skudhold. Der findes flere forskellige typer duekald på markedet i forskellige prisklasser. Hvilken model eller typer af duekald man bør vælge, vil være op til den enkelte jægere.

Til inspiration, viser videoen øverst, hvordan et duekald kan benyttes.

Jagttøj til duejagt

Det normale jagttøj kan med fordel også anvendes til duejagt. Jagttøjet skal dog suppleres med jagthat eller jagtmaske, som skjuler ansigtet samt handsker som skjuler hændernes lyse farver.

Da jagten oftest foregår siddende i dueskjulet, skal jægeren huske at have tilstrækkelig med varmt tøj på.

Jagtfilm om duejagt

Duejagt  på en rigtig flot dag med blå himmel, god vind og nyhøstede marker, godt duejagt vejr.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj