Register
A password will be e-mailed to you.

Våbentilladelse og jagttegn

Det er Naturstyrelsen som udsteder jagttegn, der er gyldigt fra 1. april til 31. marts det efterfølgende år.
Politiet udsteder kun våbentilladelse til riflede jagtvåben og skydevåben, som jagtrifler, salonrifler og automatiske rifler,  til personer med gyldigt jagttegn.

Du kan undlade at forny dit jagttegn, hvis du ikke længere har lyst til at gå på jagt. Du må fortsat beholde dit haglgevær, MEN du må ikke være i besiddelse af ammunition til jagtgeværet.

Tilladelse til glatløbede haglgeværer og jagtgeværer

Der kræves ikke våbentilladelse til haglgeværer eller glatløbede jagtgeværer. Et gyldigt jagttegn er nok til at jægeren kan erhverve og besidde et jagtgevær med tilhørende ammunition.

Jægeren er pligtig til at anmelde jagtgeværet til det lokale politi eller våbenkontor senest 8 dage efter erhvervelsen. Det er gældende for glatløbede haglgevær og vekselsæt.

Bemærk at pligten til at anmelde jagt- og haglgeværer først trådte i kraft 10. februar 2000. Har du derfor haft dit jagtgevær før denne dato, er du ikke forpligtet til at anmelde våbenet hos politiet. Det er under alle omstændigheder en god ide.

Våbentilladelse til jagtriffel og salonriffel

Du må kun være i besiddelse af riflede våben, hvis du har gyldigt jagttegn. Politiet udsteder kun våbentilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende riflede jagtvåben til personer, som ikke er belastende kendt i Kriminalregisteret. En våbentilladelse omtales sommetider som en riffeltilladelse.

Betingelser for at få våbentilladelse:

  1. Tilladelsen er betinget af gyldigt/betalt jagttegn, og politiet kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen. Tilladelsen skal tilbagesendes til politiet ved fornyelse, eller hvis tilladelsen ikke benyttes. Overdragelse må kun ske til person med gyldig tilladelse til våbnet.
  2. Bortkomst af våben, ammunition eller våbentilladelse, skal straks anmeldes til politiet.
  3. Våbentilladelsen skal medbringes når våbnet bæres og efter anmodning forevises for politiet.
  4. Jagtvåbnet skal opbevares forsvarligt og i henhold til gældende lovgivning, fx i godkendt våbenskab.

Sådan får du våbentilladelse

Husk at du ikke må være i besiddelse af en jagtriffel eller salonriffel uden en gyldig våbentilladelse. Det betyder at riflede våben ikke kan udleveres og overdrages til selv en jæger/køber uden at personen først har været en tur forbi det lokale våbenkontor.

Våbentilladelsen kan normalt udstedes mens du venter og den første tilladelse koster 840 kr. og efterfølgende tilladelser koster 420 kr. stykket.

Hvad skal der medbringes af informationer for at få en våbentilladelse til riffel?
Følgende informationer er påkrævet og skal fremgå af ansøgningen til våbentilladelsen til jagtrifler og salonrifler.

  1. Hvilken våben art er der tale om (jagtriffel, salonriffel, automat riffel, etc.)
  2. Fabrikat (Sako, Beretta, etc.)
  3. Model (Forester, R93, etc.)
  4. Fabrikationsnummer
  5. Kaliber
  6. Ladesystem (repeter, enkeltlader, halvautomatisk)
  7. Patronantal
  8. Totallængde i cm
  9. Pibelængde i cm

Købes jagtriflen eller salonriflen brugt, så bed om sælgerens journal nr. (dette fremgå af vedkommendes våbentilladelse), idet Politiets behandling går lidt nemmere.

Politiet skriver at den tidligere ejers våbentilladelse skal returneres til politiet, men ikke alle stationer som håndhæver dette. Politiet kan annullere våbentilladelsen i deres system og sælger kan dermed få lov til selv at destruere våbentilladelsen.

Politiets blanket til ansøgning om tilladelse til våben anvendes til at søge om våbentilladelse.

Fornyelse af våbentilladelse

Når våbentilladelsen er ved at udløbe, den har en gyldighedsperiode på 10 år, så skal ejeren ansøge om fornyelse af våbentilladelsen. Det er den samme ansøgningsblanket, som skal benyttes, når der skal anmeldes flytning, adresseændring eller ændring af våbendata i våbentilladelsen.
Her findes Politiets blanket til Fornyelse af våbentilladelse.

Deaktivering af våben

Der kræves ikke tilladelse til deaktiverede våben i Danmark, ej heller er disse våben omfattet af våbenloven.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. foreskriver at et våben er deaktiveret (§43), når det er foretaget gennemskæring af hele våbnet på langs med undtagelse af skæftet og kolben.
Politiet kan dog godkende at våben deaktiveres på anden måde.

Politidirektøren kan på forespørgsel eller som kontrol på at deaktivering har fundet sted,  meddelle våbentilladelse på en attest som bevis for godkendt deaktivering.

Våbentilladelse til medlemmer af en skytteforening

Politet kan godt udstede våbentilladelse til andre end jægere og personer, som ikke har jagttegn. Dette kræver jf. Våbenloven at personen har været aktiv skydende medlem af en skytteforening i mindst to år, før der kan søges og udstedes våbentilladelse til skyttens eget våben. Det er endvidere et krav at ansøgeren, at der skydes mindst fire gange om året, for at kunne beholde retten til denne form for våbentilladelse.

Derudover har flere skytteforeninger interne krav som skal opfyldes, før skytteforeningen indvilger i at acceptere en våbenpåtegning til den enkelte skytte.

Kontakt  din skytteforening og lokale politi station for nærmere afklaring.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

18 Responses

 1. Martin V. Brødbæk

  Hvad kræver det at købe og anvende en salonriffel. Jeg har jagttegn og riffeltegn – men må jeg så anvende en salonriffel? og må min kammerat som “kun” har et alm. jagttegn købe og anvende en salonriffel ?

  Svar
 2. carsten boye nielsen

  Hej
  Kan våbenkontoret gå ind og se hvornår der første gang er udstedt tilladelse på en riffel, jeg har tilladelse til riflen, men ville gerne vide hvornår den første tilladelse er udsted.
  Vh Carsten

  Svar
  • david nielsen

   Hej Thor,

   Det kan du godt. Dine forældre skal underskrive på ansøgningen om våbentiladelse, at du gerne må og de indestår samtidig for, at våbnet opbevares forsvarligt.

   Svar
 3. Mikael Nordstrøm

  Hej Connie,
  Det med at købe riffel er ikke det sværeste, låsen skal gå let og våbnet skal passe som et haglgevær , kaliber 6,5 55 vil være det bedste til jagt i Danmark samtidig er det billig trænings amonitation med lille rekyl. Det vigtigste er at finde en kikkert der gerne må koste mange gange flere kr. End riflen har kostet. Køb en god brugt riffel og beslut at det er kun en begyndelse på et nyt liv, tag helt bestemt en erfaren riffelmand M/K med så kan det ikke gå helt galt. Tilladelser osv. Det skal butikken nok tage sig af. Hilsen en rigtig riffelmand, Mikael N.

  Svar
 4. Conni Eriksen

  Jeg har lige bestået jagtprøven i april og er ved at øve til haglprøven, jeg vil gerne videre til riffel umiddelbart efter men nu kommer spørgsmålet,,,,,,, Jeg vil gerne købe min egen riffel nu men hvordan så med tilladelser osv. ? Jeg ved jo ikke hvilket våben jeg vil ha` Tror dog at det bliver en Carl Gustav. Men jeg kan ikke købe uden våbentilladelse og jeg kan ikke få våbentilladelse uden det gældende våben ? Hvordan skal jeg gøre for ikke at komme galt afsted ?
  Med venlig hilsen
  Conni Eriksen.

  Svar
 5. Jens

  Er politiet rimelig large med hvor en haglbøsse (som forresten ikke har nogen slagstift) kommer fra? Den har været i min fars besiddelse i evigheder, han arvede den, han har dog ikke jagttegn.
  Og siden jeg har jagttegn kom vi til at snakke over middagsbordet om jeg ikke bare kunne få den overdraget? Det er kun grundet nostalgi vi/jeg gerne vil beholde den, da den er lidt sjov, i det det er en et-løbet lille sag bygget til en mand på størelse med et 10 årigt barn.

  Kunne nemlig ikke forestille mig at de havde noget imod det (da jeg jo har tilladelse til at eje, og den er totalt ufarlig).
  kommer bare lidt i tvivl, når der i lovgivningen/blanketten står alt det med “indenfor 8 dage” og at oplyse tidligere ejer.

  Skal jeg bare skrive som om den er fundet på loftet i min bedstefars dødsbo og vi først fandt den nu?

  På forhånd tak for svar!

  Mvh. en nostalgisk ungjæger

  Svar
 6. Mikael Nordstrøm

  Hvordan kan det i disse elektroniske dage lade sig gøre at være op til 8 uger om at få en våbentilladelse gennem en skytteforening. Jeg har flere riffeltilladelser, så det burde da være en formssag at udstede en sådan, når alt er godkendt i forvejen???
  Riffelmanden

  Svar
 7. Kurt Kniep

  Hej Nicolai. Du skriver på denne side bl.a. flg.: "Bemærk at pligten til at anmelde jagt- og haglgeværer først trådte i kraft 10. februar 2000. Har du derfor haft dit jagtgevær før denne dato, er du ikke forpligtet til at anmelde våbenet hos politiet." Såvidt jeg kan læse mig til det, så er man pligtig til at anmelde de våben man har, senest 8 dg. efter at man har anskaffet dem, også selvom man har ejet det eller dem gennem flere år, også før 2000. Se bl.a. dette klip fra våbenloven: §§ 3-4 i lov nr. 297 af 6. juni 1984 om ændring af våbenloven og om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Kontrolordning for glatløbede haglgeværer mv.) indeholder følgende bestemmelser: § 3. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med landbrugsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden 2) § 4. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, piber eller baskyler til sådanne glatløbede haglgeværer, har ret til fortsat at besidde disse genstande, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren eller politidirektøren senest 1 år efter lovens ikrafttræden. Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om anmeldelsesordningen efter stk. 1, herunder om anmeldelsens form og indhold, og kan fastsætte regler om gebyr for behandling af anmeldelsen. Jeg vil meget gerne vide, hvor du har den nævnte oplysning fra? Med venlig hilsen Kurt Kniep

  Svar
  • Nikolaj Brandt

   Hej Knud,

   Tak for dit meget relevante spørgsmål, som jeg tidligere har haft fornøjelsen af at undersøge.

   Jeg fik flere henvendelser omkring reglerne for registrering af glatløbede hagtgeværer og det jeg kom frem til i min reseach var følgende:

   Før 6. juni 1984 (trådte i kraft 1. januar 1986) skulle man ikke have jagttegn for at være i besiddelse af et glatløbet jagtgevær (verden var anderledes den gang), men efter lovens ikrafttræden skulle du inden for ét år have registreret glatløbet jagtgeværer i ens eget navn, for at besidde dem lovligt, ellers ville der være tale om ulovlig våbenbesiddelse.

   Hvis man efter lovens ikrafttrædelse ville erhverve sig et glatløbet haglgevær, så krævede det at personen var i besiddelse af et gyldigt jagttegn. Jagttegnet gav i sig selv personen ret til at besidde et glatløbet haglgevær og derfor var registrering ikke nødvendigt. Revideringen af våbenloven forhindrede bla. at glatløbede haglgeværer ikke længere kunne sælges lovligt til personer uden et gyldigt jagttegn.

   Så kommer der en ny våbenbekendtgørelse nr. 66 af 26.01.2000, som kræver at glatløbede haglgeværer erhveret efter 10. februar 2000 skal registreres hos polititet herunder med oplysninger om fysisk placering af haglgeværet, senest 8 dage efter erhvevelsen.

   Det vil rent faktisk sige, at våben erhvervet i perioden 1. januar 1987 til 10. februar 2000 ikke skal registreres hos politiet, medmindre de skifter ejermand. Der er ingen tvivl om det vil være en god ide at registrere geværene af hensyn til tyveri og forsikring.

   For at være sikker på at min reseach var rigtig talte jeg med 2 forskellige våbenkontorer, hhv. et i Øst Danmark (København) og et i Vest Danmark (Esbjerg). Begge bekræftede at våben erhvervet før 10. februar 2000 ikke SKAL registreres hos politiet, men de syntes begge det var en god ide.

   Våbenkontoret i Esbjerg kunne endvidere henvise til en tidligere udsendt skrivelse, som bekræfter at glatløbede haglgeværer erhvervet før 10. februar 2000, ikke skal registreres. Du kan læse politiets brev her:
   http://www.blaabjergjagt.dk/rediger/dokumenter/Meddelelse%20fra%20politiet%20til%20j%C3%A6gerene.pdf

   Jeg håber det giver svar på dig spørgsmål.

   Mvh.

   Nikolaj

   Svar
 8. ole n.petersen

  hvordan skal jeg forholde mig , hvis jeg vil sælge et glatløbet haglgevær,til en person i norge?

  Svar
 9. Per

  Jeg cykler også lige rundt i det.

  Men er det ikke korrekt at man søge politiet om våbentilladelse til jagt-riffel, når man har jagttegn?

  Således at man kan gå til riffel-prøve med sin egen riffel.

  Svar
 10. Per Sand Lauridsen

  Citat: “Så umiddelbart skal du være i besiddelse af gyldig våbentilladelse og dermed have bestået riffelprøven eller på anden måde få politiet til at udstede en våbentilladelse.”

  En gyldig våbentilladelse forudsætter mig bekendt ikke en bestået riffelprøve…? Riffelprøven er til for, at du kan få påtegnet “Riffeljagt tilladt” på jagttegnet.

  Eller har jeg misforstået noget?

  Mvh.
  Per Sand Lauridsen

  Svar
 11. Max Fogh

  Kan man få tilladelse til at besidde deaktiverede våben, der ikke er totalt gennemskårne i to adskilte dele erhvervet efter 01-01-09 på alm. jagttegn. (Opbevares i våbenskab) Eller skal man først bestå riffelprøven?

  Svar
  • Nikolaj Brandt

   Hej Max, For at være helt sikker ville jeg spørge mit lokale politi. Men uden noget ansvar: Som jeg læser din kommentar, så er dit våben ikke er destrueret korrekt, men kan fortsat skyde (Eneste er at våbenet er adskilt), så mener jeg umiddelbart våbenlovens paragraf nr. 1 litra 1 er ret klar, citat: "Det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at indføre eller tilvirke: 1) Skydevåben samt piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler til skydevåben" Læs mere på linket "våbenlov"; http://jaegernesmagasin.dk/artikler/jagtlovgivning eller politiets hjemmeside; https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/vaabentilladelse/ Så umiddelbart skal du være i besiddelse af gyldig våbentilladelse og dermed have bestået riffelprøven eller på anden måde få politiet til at udstede en våbentilladelse. Men spørg dit lokale politi. Find kontaktinformationer her; https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/ Mvh. Nikolaj

   Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj