Register
A password will be e-mailed to you.

Det står i jagtlovens §43, at alle med jagttegn årligt skal indberette deres vildtudbytte for den forgange sæson, også selvom man ikke har nedlagt vildt, og dette var vi jægere også gode til i 1950’erne og frem til slutningen af 1990’erne, hvor indberetningsprocenten lå på mellem 80-90%.

Vildtudbyttestatistikken skal have en indberetningsprocent på mindst 70 % for at sikre en vis validitet af datamaterialet og dette er nødvendigt, da datagrundlaget bl.a. anvendes til revidering af jagttiderne. Vildtudbyttestatistikken sikre grundlæggende at der fortsat kan ske en bæredygtig jagt af vores vildt i Danmark.

I flere år har indberetningsprocenten ligget omkring mindstekravet men for jagtsæsonen 2011/2012 var procenten faldet til 68,7%, altså under mindstekravet. Dette er ikke godt nok!

Den manglende indberetning har tidligere været vurderet og i 2005 udkom rapporten ”Optimering af jægernes indberetning af vildtudbytte”, som bl.a. skulle komme med konkrete forslag til, hvordan indberetningsprocenten kunne øges. Rapporten konkluderer bl.a.:

… Dog hviler der et særligt ansvar på de danske jægere, der bør opretholde og pleje en selvjustits, hvor indberetning af den nedlagte vildt til stadighed er en hel naturlig del af det at gå på jagt. Det tjener hverken vildtet, jægerskaren eller den bredere danske befolkning, at der skabes usikkerhed om de danske vildtbestande. Konsekvenserne heraf kan alt andet lige være uoverskuelige og vil yderste konsekvens kunne medføre stramninger i de gældende regler for det jagtbare vildt og jagttider…

Der er vel ingen jægere i Danmark, som kan være tilfredse med yderligere stramninger, som ene og alene kan henføres til, at vi glemmer at indberette!

På det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet anbefalede et enigt råd, at jagttegnet i fremtiden skal være betinget af en elektronisk indberetning af udbyttet fra den foregående jagtsæson. Hvornår dette vil blive implementeret er endnu uvis, da det vil kræve en teknisk tilpasning af systemerne.

Husk nu at indberet vildtudbyttet og hjælp til at andre også gør det! Del derfor denne nyhed med alle dine jagtkammerater.

Her kan du indberette vildtudbyttet elektronisk og sidste frist er 31. marts.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.