Register
A password will be e-mailed to you.

Hvordan bliver jeg buejæger?

Du skal være i besiddelse af et gyldigt dansk jagttegn og have bestået haglskydeprøven. Det er en forudsætning for at kunne gå op til det obligatoriske buejagtkursus, som afholdes af Foreningen af Danske Buejægere (FADB) på vegne af Naturstyrelsen. Kursets varighed er en dag. Når kurset er gennemført bliver det automatisk registreret, inden for par dage, på “mit jagttegn“, hvorefter buejagtprøven kan tilmeldes.

Buejagtprøven skal aflægges senest efter to på hinanden følgende prøveperioder efter buejagtkursuslæreren har indberettet at det obligatorisk buejagtkursus er gennemført.

På buejagtkurset gennemgås bl.a. følgende emner:

  • Formål og lovgrundlag
  • Jagtbuer og jagtpile
  • Camouflering
  • Jagtformer, sikkerhed, jagtetik
  • Anatomi, jagtpilens virkemåde, eftersøgning
  • Love og bekendtgørelser
  • Praktik: Kontrol af udstyr, skudafstande og skudvinkler
  • Buejagtprøven

Buejagtprøven

Teoretisk prøve
Den teoretiske prøve består af 20 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler jagtbare vildtarter, som må jages med bue, de jagtetiske principper, sikkerhed og anden relevant jagtlovgivning. Spørgsmålene besvares ved hjælp af afkrydsning – ja eller nej – og der må ikke anvendes hjælpemidler.

Der er afsat 20 minutter til prøven og du må højest have 2 fejl. Du får svar med det samme om prøven er bestået. Den skriftlige prøve skal være bestået, før den praktiske prøve kan aflægges.

Eksempel på teoretisk prøve.

Teoretisk prøve buejagtprøve

Praktisk prøve
Under den praktiske prøve skal der afgives 6 pile til bukkeskiver placeret på forskellige afstande. Der skydes én pil mod hver figur og 5 af de 6 pile skal ramme i hjerte-/lungeregionen. Området er ikke synligt for dig. Du skal under hele prøven udvise forsvarlig sikkerhed og håndtering af buen. Bukkeskiverne er typisk placeret på afstande mellem 10 m og 23 m.

Du får svar med det samme om du har bestået buejagtprøven. Dumper du første gang, kan du få lov at gå op til den praktiske prøve igen samme dag – ganske gratis. Dumper du også anden gang, må buejagtprøven tilmeldes på ny via “mit jagttegn”.

Beståes buejagtprøven udstedes der straks et midlertidigt buejagttegn.

Midlertidig buejagttegn

Buejagttegnet giver kun tilladelse til at gå på jagt med den bue, som der er aflagt prøve med. Ønskes der mulighed for at på jagt med en anden buetype, så skal prøven tages på ny.

Retten til at udøve buejagt gælder for 5 år af gangen, hvorefter der igen skal aflægges en ny praktisk prøve.

Buetyper

Der er tre forskellige slags buetyper – Compound, recurve, og langbue – som er lovlige til jagt i Danmark.

Compoundbuen er en meget udviklet bue med bl.a. trisser og udveksling. Det er den mest almindelig bue inden for buejagt, idet den kræver mindre træning for at ramme præcist end de to andre buer. Men træning er absolut en forudsætning.

Recurvebuen er mere benyttet til sportslige disipliner, fx. de Olympiske lege.

Langbuen er oftest fremstillet af træ og minder om de buer der blev anvendt i middelalderen. Både recurve og langbuen kræver væsentlig mere træning end compundbuen for at kunne ramme præcis. Kun ganske få i Danmark har tilladelse til at gå på jagt med recurve- og langbue.

Film: Buetyper til jagt

Se den i toppen af denne artikel oven på billedet.

For at blive en god og dygtig buejæger er bueskydning og træning nødvendigt. Her kan du finde forskellige bueskydebaner rundt omkring i Danmark.

Filmen “Sådan bliver du buejæger” viser dig hele forløbet fra beslutningen er truffet til det eftertragtede buejagttegn er i hus.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj