Register
A password will be e-mailed to you.

Haglgeværer og jagtgeværer til jagt!

Haglgeværer og jagtgeværer

haglgeværVi vil i denne artikel se nærmere på haglgeværer til jagt i Danmark. Vi kommer ind på de forskellige typer af haglgeværer samt des enkeltdele, herunder konstruktion og funktion af jagtgeværet samt løbende vedligeholdelse af våbenet. Det er kun muligt at købe et nyt eller brugt haglgevær, hvis man er i besiddelse af et gyldigt jagttegn. Der kræves ikke våbentilladelse til erhvervelse at et jagtgevær, dog skal våbenet registres hos politiet senest 8 dage efter det er kommet i ens besiddelse.
Det er vigtigt at være fortrolig og kende sit jagtvåben. Godt våbenkendskab betyder mindre risiko for uheld og ulykker, fx vådeskud og løbssprængning som følge af tilstoppet geværløb.

Haglgevær typer og des anvendelse til jagt

Haglgeværet anvendes primært til jagt på småvildt og fuglevildt, både løbende og flyvende, hvor bevægelsen af vildtet bevirker at en haglbyge i ét skud er nødvendig for at vildtet nedlægges forsvarligt. Haglgeværer og jagtgeværer er ikke et præcisionsvåben og skuddet der sendes af sted, består af en haglsværm, hvis størrelse og mængde af hagl afhænger af kaliberstørrelse, patrontype, haglstørrelse, trangboring mv. Skuddet er dræbende ud på maksimalt 30 meter (afhænger igen af flere parametre bl.a. patrontype og vildtart).

phpc09z7hpm-268x300

Haglgeværer fremstilles i mange forskellige typer, modeller og kalibrer og konstruktionen er til en vis grad bestemt af, hvad jagtgeværet skal anvendes til.  Illustrationen viser forskellige typer haglgeværer og kombivåben, som kan forekomme på danske jagter.

 1. Side by side (udtales på engelsk)
 2. Over og under
 3. Enkeltløbede haglgeværer
 4. Büchsflinte
 5. Bockbüchsflinte
 6. Drilling

I Danmark er haglgevær kaliber 12, 16 og 20 lovligelige til jagt, hvor kaliber 12 er den største af de tre. Langt de mest almindelig jagtgeværer til jagt i Danmark er ”Side by side” og ”Over og under” og typisk i kaliber 12 eller 20.

Hvad hedder delene på et haglgevær?

Billedet viser et haglgevær “Side by side” med kontinentalt skæfte, single aftrækker samt navne og placering af alle delene på et jagtgevær.

gevaer

Skæftet på et jagtgevær består af kolbe, kolberyg, kolbehals hæl og tå.

Sikring, toplukkenøgle, aftrækker, aftrækkerbøjle, kasselås eller sidelås, baskyle og hovedbolt findes i området på haglgeværet ved overgang fra skæfte til løb.  Løbet er understøttet af forskæftet og består af sigteskinne og sigtekorn.

Side by Side Jagtgevær

Side by Side jagtgeværer anses af mange jægere, som ”det rigtige haglgevær”. Modellen er ældre end Over og Under jagtgeværet. Løbene er placeret ved siden af hinanden, heraf navnet. Geværet ”knækkes” i en lille vinkel (en del mindre en Over og under modellerne), hvilket bevirker det er nemmere at lade i trængte jagtsituationer.  Geværet kan leveres med to aftrækkere, hvor hver aftrækker betjener hver sit løb, eller med singeltrigger (kun én aftrækker), altså én aftrækker som betjener begge løb. Sikringsknappen er placeret ovenpå kolbehalsen og anvendes ligeledes som løbsvælger ved singletrigger modellerne. Løbene har næsten altid forskellig trangboring og højre løb er oftest mere åbent end venstre. Side by Side haglgeværer med chokes giver mulighed for at varierer graden af trangboring.

Over og under jagtgevær

Løbene er placeret over og under hinanden (heraf navnet). Modellen har vundet mere og mere indpas som jagtvåben efter at det i mange år har været populært til flugt- og sportsskydning.  Det siges at populariteten skyldes, at mange jægere kunne se på skydebanerne, at konkurrenceskytterne alle anvendte over og under og de ramte næsten alle lerduerne. De fleste af modellerne har singeltrigger, og sikringsknappen benyttes som løbsvælger, ved at skubbe knappen til højre eller venstre, afhængig af hvilket løb der ønskes affyret først.  Løbene har næsten altid forskellig trangboring og nederste løb er oftest mere åbent end det øverste. Over og under haglgeværer med chokes giver mulighed for at varierer graden af trangboring.

Enkeltløbede og halvautomatiske haglgeværer

Denne model har et enkelt løb som lades efter hvert skud, den er ikke særlig udbredt til jagt i Danmark. Modellerne fremstilles også som halvautomatiske halvgeværer eller pumpguns. Jagtgeværer af denne type må kun anvendes til jagt i Danmark, såfremt det maksimalt kan indeholde 2 patroner. Mange af disse modeller fremstilles i USA, hvor det er tilladt at gå på jagt med mere end 2 patroner, fx 5 patroner eller mere.

Hvad er haglgevær kaliber?

Kalibrer er en gammel engelsk betegnelse, som definerer størrelsen af den indvendige diameter på geværets løb. Kaliberen fremkommer ved at 1 pund bly, opdeles og formes i x-antal præcise lige store kugler fx kaliber 12 formes i 12 lige store kugler, kaliber 16 formes i 16 lige store kugler og kaliber 20 formes i 20 lige store kugler.  Dvs. kaliber 12 er den største kaliber til jagtgevær og dernæst kommer kaliber 16 og  kaliber 20 til sidst.  Kaliber 12, 16 og 20 er alle tilladte til jagt i Danmark dog er kaliber 12 og 20 mest almindeligt.

Hvad koster et haglgevær?

Priserne på et haglgevær eller jagtgevær er meget forskellige og valget er meget et temperaments og budgetmærssigt spørgsmål. Endvidere er prisen på jagtgeværet afhængig af om geværet skal være en standardudgave, låsetype (kasselås, bokslås eller sidelås), graveringer på metaldele, med eller uden udskæringer i skæftet, fabriksfremstillet eller håndlavet samt producent og våben logo.

Ny jægere kan med fordel købe et billigt eller brugt jagtgevær, indtil man finder ud om jagt har ens interesse. Et udmærket brugt haglgevær kan købes for ca. 2.000 kr.  på auktion, i jagtforretninger eller online jagtmarkeder. Skal der være udsmykninger og graveriger på skæfte og/eller lås starter prisen for et nyt ved ca. 8.000 kr. og op efter.

Hvordan er et haglgevær og jagtgevær opbygget?

Et haglgeværer består af løb, kammer, trangboring, låsesystem, aftrækker, sikring, forskæfte og skæfte. Alle delene på et jagtgevær skal vedligeholdes og rengøres efter endt skydning, uanset om det er efter en jagt eller en tur på skydebanen.

Geværløb på et haglgevær

Haglgeværets løb er glatte indvendige i forhold til jagtrifler og salonrifler, som har riflede løb. Når skytten trykker på aftrækkeren og slagstiften antænder jagtpatronen, som sender en haglsværm i den ønskede retning, så udgør løbene et ”lukket rum”, der styrer det fremadrettede gastryk, som der giver energi og hastighed til haglene.

Jo større ladning på haglpatronen desto større energi, hastighed og sikkerhedsafstand.

Ovenpå geværløbene er sigteskinne og sigtekorn placering.

Geværløbet består af kammer, løb og trangboring

Kammeret er løbets bagerste indvendige del, som støder op imod baskylen, og det er her haglpatronen placeres.

Kammerlængden er boret til 65, 70, 76 eller 89 mm, hvor 70 mm er den mest almindelige. Kammerlængden på Magnum haglevær er 76 mm. Kammerlængden på Super Magnum haglgevær er 89mm. Kammerlængden er normalt stemplet ind i bunden af løbene (under selv kammeret) fx betyder 12/70 mm, at løbene er kaliber 12 og kammerlængden er 70 mm.  Løbenes længde er normalt omkring 70 cm, men spænder typisk mellem 65-75 cm. Den mindst lovlige geværløbslængde til jagt er 55 cm.

php1rr6k5pmOBS! Kontroller altid kammerlængden inden der lades, idet længden af patronen og kammeret skal passe sammen. Hvis en haglpatron på 76 mm afskydes i et kammer på 7o mm, så er patronen 6 mm længere end kammeret, hvilket medfører at patronen ikke kan åbne sig 100%. Halgsværmen sendes afsted på et mindre areal i løbet end jagtgeværet er designet til. Dette kan medfører utilsigtede løbssprængninger.

Løbene har typisk en sort farve, som skyldes den brunering de er behandlet med. Bruneringen primære formål er at beskytte mod rust.

Trangboring findes i løbets munding (modsat ende af kammeret) og er en indsnævring af løbet (betegnes også chokes). Denne indsnævring har til formål at samle/formindske længden af haglsværmen lige inden haglene forlader løbet. Der findes forskellige grader af trangboring – fuld trangboring (1/1), ¾, ½ , ¼, forbedret cylinder og cylinder.

Det er muligt at købe jagtgeværer, hvor trangboringen kan udskiftes med forskellige chokes. De er ca. 5-6 cm lange og skrues i løbets munding alt afhængig af, hvor meget samling der ønskes på haglsværmen samt hvilken type jagt der udøves.

Trangboring til jagt

Det er svært at give et konkret svar, da dette bl.a vil være individuelt bestemt.  Men et typisk bud vil være følgende:

Fuld trangboring til gæs og edderfugle, idet begge fuglearter er skudstærke og oftest vil det være lange skudhold. Fuld trangboring vil sige at løbet et meget lukket.

1/4 – 1/2 trangboring er oftest at foretrække til skovjagt og andre jagtformer med korte skudhold. 1/4 – 1/2 trangboring vil sige at løbene er mere lukkede ved mundingen.

Låsesystemet på et haglgevær

Låsesystemets funktion er at holde sammen på hele haglgeværet når der afgives skud og forhindre at der sker nogen form for utilsigtet sprængning. Der findes to slag låsesystemer til haglgeværer, kasselås og sidelås.Kasselåsen er indbygget vha. udfræsninger i baskylen og de fleste af låsedelene er indbygget i selve ”kassen”. Sidelåsen har de fleste af låsedelene anbragt på et låseblik, som er fastgjort til baskyle og skæfte. Om du skal vælge et haglgevær med kasselås eller sidelås er oftest af mere synsmæssig karakter, da begge låsesystemer er sikre. Sidelåsen er dog forsynet med en aftrækkerstang, som er en ekstra sikringsforanstaltning i forhold til utilsigtet skudafgivelse, som kan skyldes
slidtage, slag, tab af gevær på jorden og lignende.

laasLåsesystemet fungerer på følgende måde. Når haglgeværet knækkes spændes slagfjeder og spændestang (sikringsknappen aktiveres), som spænder og holder hanen indtil denne frigives ved tryk på aftrækkeren. Når hanen frigives vha. af slagfjederen, frigøres der en stor kraft som overføres til slagstifterne ved et slag, som igen slår mod fænghætten på patronen og skuddet frigives.

Forskæftet på et haglgevær

Forskæftet er helt adskilt fra det øvrige skæfte. Forskæftet giver mulighed for at åbne og udtage patronerne, som enten kan ske manuelt eller ved hjælp af ejector (patronerne kastes automatisk ud). Forskæftet holder samtidig sammen på løb og baskyle. Endvidere spænder forskæftet spændestangen på låsesystemet når geværet knækkes som igen automatisk spænder sikringsknappen (er tilfældet på alle haglgeværer til jagt i Danmark).

Skæftet på et haglgevær

Der findes to udformninger af skæftet, kontinental skæfte med pistolgreb og kindpude og engelsk skæfte.

skc3a6fte-typer-300x270Begge skæfter fremstilles i standard udgaver som passer til mange forskellige kropsbygninger, men for en sikkerhedsskyld er det en god ide at få kontrolleret om skæftet også passer til ens egen kropsbygning. Hvis dette ikke er tilfældet vil man sandsynligvis skyde mere forbi end ramme.  Et gammelt ordsprog siger ” at det er løbene der skyder men skæftet der rammer”.

Tilpasning af skæftet kan være nødvendigt for nogle jægere. Dette gøres nemmest ved at tage sit gevær med ind i en jagtforretning og få våbensmeden eller bøssemageren til at se på, hvordan geværet håndteres ved skudafgivelse. Skal du købe et nyt haglgevær, så aftal kontrol og tilpasning af skæftet som en del af prisen. Det kan ikke betale sig at spare på manglende tilpasning af skæftet, hvis det skønnes nødvendigt. Tilpasning af skæftet vil sige justering af skæftelængden, krumningen (op/ned) eller sidevridning. Disse forhold har alle stor indflydelse på, hvordan skæftes placeres ved kinden, når geværet kastes op til skudafgivelse. Du kan risikere at skyde under målet, hvis skæftet er for krumt og omvendt hvis skæftet er for ret. Hvis sigtelinien ikke er ret foran sigteøjet har skæftet ikke den rette vridning. Tilpasningen foregår ved at spænde skæftet fast i en særlig vrider som vha. opvarmning og varme olier muliggør justering.

Mere tørtræning med haglgeværet samt efterfølgende træning og skydning til lerduer på skydebanen kan måske betyder, at en tilpasning af skæftet er unødvendigt.

Vedligeholdelse og rengøring af haglgevær og jagtgevær

Det er vigtigt altid at sørge for at  ens haglgevær er vedligeholdt og rengjort. Gør det til en god vane at gøre dette hyppigt igennem jagtsæsonen og helst hver gang du kommer hjem efter endt jagt. Giv geværet en grundigere rengøring når jagtsæsonen slutter. Et haglgevær der primært anvendes til havjagt, vil være mere udsat for ælde og slidtage pga. den mere direkte påvirkning fra saltvand end et haglgevær der kun anvendes til jagt i skov og marker.

Rengøring af haglgevær

Start med at tørre geværet rent med en bomuldsklud, så regnvand og andet snavs på overfladerne fjernes. Lad dernæst geværet stå til det har fået stuetemperatur, idet der dannes kondens i/på et koldt gevær, hvis rengøring påbegyndes straks man kommer hjem. Det er en god ide at lave en rengøringskasse eller købe et færdig sæt, som indeholder alle nødvendige vedligeholdelsesdele. Du bør som minimum have følgende;

 1. Våbenolie – anvendes som smøremiddel
 2. Våbenfedt – anvendes som rustbeskyttende ved langtidsopbevaring fx mellem jagtsæsonerne
 3. Nitrosolvent eller solvent – anvendes til at løsne indvendige afsætninger fx fastbrændt krudtslam
 4. Rensestok
 5. Blårholder – til blår og klude
 6. Bronze- eller nylonbørste – fjerner løstsiddende snavs i løbet
 7. Uldeviskere – til at trække løbet blankt og efterfølgende som olievæddet

Rengøring af geværløb

Rens løbene med en rensestok til de bliver blanke indvendige, således vil alle synlige aflejringer samt krudtslam være fjernet. Anvend et egnet rengøringsmiddel hertil. Derefter trækkes løbene igennem med en olievæddet klud vha. rensestokken. Udkasteren smøres godt med våbenolie, hvormed eventuelt vand fortrænges.  Skal geværet opbevares i længere tid fx mellem jagtsæsonerne er det godt at smøre løbet ind i et tyndt lag våbenfedt, da dette forhindre og modvirker rustdannelse. Husk at våbenfedtet skal fjernes før geværet igen skal anvendes.

Vedligeholdelse af låsesystem på et haglgevær

Låsen bør efterses en gang årligt og renses for krudtslam, olie og andet skidt. Låsen smøres ind i et tyndt lag olie. Dette gøres nemt på et gevær med sidelås, da denne er lige til at adskille, hvorimod et gevær med kasselås bør efterses af en våbensmed eller bøssemager.

Pudse kasselås på haglgevær

Er kasselåsen blevet mat og vil du gerne have den til at skinne igen?
Det kan oftest løses ved hjælp af pudsecreme, den som anvendes til sølv, da hakker og ridser som måtte være kommet efter mange års jagt også vil kunne fjernes.

Rengøring af forskæftet på et haglgevær

Når haglgeværet knækkes (åbnes/lukkes) sker dette ved hjælp af drejning om hovedbolten. Hvis denne bolt bliver slidt opstår der slør i geværet og dette vil kun blive værre med tiden, eftersom der afgives flere og flere skud.

Sådan kan slør i et jagtgevær kontrolleres

Først lukkes jagtgeværet og forskæftet tages af, dernæst tager den ene hånd om geværløbet og den anden om skæftet, ryk/vrid geværløbet fra side til side. Hvis der er slør vil i jagtgeværet, vil der skiftevis ses at afstanden varierer mellem geværløb og baskyle og er det meget slemt kan lyden ”klak klak” høres (stål der slår mod hinanden).

Hvis du er i tvivl om slør i haglgeværet, så tag kontakt til en våbensmed eller bøssemager. Slør i jagtgeværet kan i værste tilfælde medfører et bagudrettet gastryk ved afskydning med løbssprængning til følge.

Rengøring af skæftet på et haglgevær

Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende våbenolie til at smøre skæftet med, da der er risiko for at træet med tiden kan mørne og der dannes misfarvninger. Anvend derfor altid en skæfteolie, som er fremstillet til rengøring af geværets trædele.

Afsluttende rengøring af haglgeværet

Når alle dele er rengjort, samles jagtgeværet igen og udvendige metaldele smøres med et tyndt lag våbenolie. Hver opmærksom på ikke at røre ved metaldelene med hænderne, når geværet sættes på plads i våbenskabet (dette vil beskadige den netop påsmurte våbenolie).

Hver altid sikker på at dit jagtgevær er i forsvarlig stand, dette minimere ulykker og uheld. Pas på hinanden!

Hvor meget koster et eftersyn hos en våbensmeden?

Vi har ringet og snakket med forskellige jagtforretninger landet over (Jylland, Fyn og Sjælland), for at få svar på dette spørgsmål.

Et eftersyn af et haglgevær tager ca. 1 time og koster mellem 460 – 530 kr.

Hvad koster en skæfte tilpasning?

Tilpasning af skæfte er individuelt og det kan være svært at prissætte, men en bukning koster typisk omkring 800 – 1.000 kr.

Hvad koster en våbensmed i timen?

Timeprisen for en våbensmed er mellem 460 – 530 kr.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

11 Responses

 1. henrik.danielsen@stokkebjergvej.dk

  Hejsa,

  fin gennemgang, jeg mangler dog to ting.

  en oversigt over alle hagl kalibre – ikke bare i Danmark. F.eks. kal. 10 og 8?( jeg har gået på jagt i middelhavsområdet med kal. 8) , Men også kal. 28, 36 og 410 som er lovlige herhjemme til duer, kragefugle, snepper m.m.

  desuden savner jeg en Bockdrilling i din oversigt over kombivåben.

  Svar
 2. holsting

  Jeg arvede et gammelt glatløbet 8 mm gevær fra min far, en meget lille kaliber til bittesmå haglpatroner, til at skyde skader og rotter, kræver det også våbentilladelse ?

  Svar
 3. Klaus Jespersen

  Hej. Tak for god information om haglbøsser. Kan du uddybe, valg af våben/boring til forskellige bøssejagt former eller sport. Fx. er jeg uikker på hvilken boring jeg skal vælge til fasan og lidt andejagt. mvh Klaus

  Svar
  • Marco

   Hej Klaus
   Boring 1/2 og 3/4 er den mest alsidige boring vil jeg mene. 1/2 i første løb så der er god spredning og så den mere lukkede 3/4 da vildtet ofte er længere væk i andet skud.

   Hilsen Marco

   Svar
 4. Kim Schwaner

  Hej
  Nikolaj Brandt
  Rigtig flot hjemmeside du har lavet her, som ny-jæger kan jeg bruge meget af det du har på hjemmesiden.
  Hilsen Kim Schwaner

  Svar
  • Nikolaj Brandt

   Hej Kim,

   Tak for det, jeg er glad for du kan bruge siden. Hensigten med bloggen er at alle ny-jægere og erfarne jægere kan finde artikler om alt der handler om jagt samt deltage i debatten eller komme med forslag til artikler.
   Husk at fortæl andre om bloggen 🙂
   Mvh.
   Nikolaj

   Svar
  • Kim H P

   Kasselåsen kan være af aluminium eller Rustfritstål.
   Men de bliver matte med tiden noget pussecreme det samme som til sølv, hvis der skulle være nogle hakker efter god jagtbrug
   kan man få man kalder det viskelæder til stål rimeligt dyrt men det virker. knofet god fornøjelse…

   Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj