Register
A password will be e-mailed to you.

Vil fremtidens gravjagt være den samme som i dag, når træningsmulighederne for de gravsøgende hunde indskrænkes? Fra den 31. december 2016 bliver det forbudt at anvende levende ræve til træning af gravsøgende hunde i Danmark. Vi har talt med formanden for Danmarks Jægerforbund.

Fakta om ræve- og mårhundejagt
Der er de sidste par år nedlagt omkring 37.000 ræve, og det vurderes at 1/3-del af disse nedlægges på gravjagter. Sidste år blev der alene nedlagt 282 mårhunde – en stigning på 156 % i forhold til året før – og en del af disse i forbindelse med gravjagt.

Fødevareminister, Dan Jørgensen, har fremsat et lovforslag til ændring af § 5 i ”Lov om forbud mod hold af ræve”, således at det bliver/forbliver tilladt for private at holde ræve som familiedyr. Men forbuddet mod hold af ræve til træning af hunde til gravjagt mv. opretholdes.

Jægernes Magasin:
Den 31. december 2016 bliver det forbudt at anvende ræve til træning af gravsøgende hunde. Hvorfor er det nødvendigt at vi jægere kan træne vores gravsøgende hunde på levende ræve?
Claus Lind Christensen:
Det er vigtigt, at gravsøgende hunde, der anvendes til gravjagt, afprøves på en levende ræv, for at hunden kan opnå den fornødne respekt for ræven, der i alle henseender er hunden overlegen. Baggrunden for det er, at det ikke er ønskeligt at anvende gravsøgende hunde, der vil gå i direkte kamp med ræven. Her skal hunden i stedet ad taktisk vej presse ræven under jagten, uden fysisk kontakt mellem hund og ræv.
Her er den praktiske afprøvning af de gravsøgende hunde væsentlig. Dels for at oplære og afprøve den enkelte hund, før den anvendes til gravjagt, dels for at kunne vælge de bedste hunde til avlen, så de hunde, som fremadrettet anvendes til avl, har de bedste egenskaber.

Jægernes Magasin:
Har Danmarks Jægerforbund snorksovet i timen i forbindelse med ønsket om at forbyde rævehold?
Claus Lind Christensen:
Nej, Danmarks Jægerforbund har i tæt samarbejde med Dansk Kennel Klub udført et omfattende stykke lobbyarbejde over for både skiftende fødevareministre, Fødevareudvalget og en lang række folketingspolitikere. Alt er forsøgt.

Jægernes Magasin:
Hvorfor forbydes rævehold så?
Claus Lind Christensen:
Det bliver det, fordi den siddende fødevareminister har en anden holdning. Vi lever i et demokrati, hvilket indebærer, at uanset hvor meget man argumenterer for sin sag, så er det politikerne, der i sidste ende bestemmer. Lytter man til førstebehandlingen af lovforslaget, fremgår det tydeligt, at Danmarks Jægerforbund og Dansk Kennel Klub har haft en række folketingspolitikere i tale, men desværre uden resultat.

Jægernes Magasin:
Hvad er hovedårsagen til, at Danmarks Jægerforbund ikke har kunnet overbevise politikerne om det hensigtsmæssige i at bevare rævehold til oplæring og afprøvning af gravsøgende hunde?
Claus Lind Christensen:
Dyreetisk Råds rapport/udtalelser om jagt fra 2010, hvor også rævehold og gravjagt behandles, har vejet meget tungt hos både fødevareminister Dan Jørgensen, hans forgængere i embedet og blandt politikere på Christiansborg, hvilket førstebehandlingen af lovforslaget også afspejler. Vi havde gerne set en mere afbalanceret holdning, der også tog hensyn til behovet for at kunne regulere rævebestanden på fornuftig vis.

Jægernes Magasin:
Der er ikke mange, der tror på et mårhundefrit Danmark i 2015, som er målsætningen. Vil det kommende forbud have indflydelse på muligheden for bekæmpelse af mårhunde og mårhundereguleringsjægernes måde at arbejde på?
Claus Lind Christensen:
Nej, formentlig ikke, da vi i forvejen ikke træner gravsøgende hunde på mårhunde og anvender særlige teknikker i bekæmpelsen af mårhunde i grav.

Jægernes Magasin:
Hvordan skal danske gravjægere i fremtiden træne deres hunde?
Claus Lind Christensen:
De skal træne dem, som de altid har gjort. Træne med rævehaler, rævebælge og døde ræve og på den måde gøre hundene interesserede i ræven og gravjagten. Det er ikke nyt for gravjægere. Det nye bliver, at de ikke kan få afprøvet hundene på levende ræve her i landet.

Jægernes Magasin:
Hvad vil Danmarks Jægerforbund gøre nu?
Claus Lind Christensen:
Vi vil fortsat yde en aktiv indsats for også i fremtiden at sikre gode muligheder for at drive gravjagt, f.eks. ved at deltage i udviklingen af alternative træningsmetoder. Der er dog ikke truffet beslutning herom endnu. Det er dog sikkert, at vi vil arbejde for at fastholde muligheden for at drive gravjagt i Danmark.

 

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj