Register
A password will be e-mailed to you.

I forbindelse med at 2010 budgettet blev genåbnet i Frederikshavn Kommune, blev Park og Vej pålagt et indtægtskrav i driften fra årlige lejeindtægter af kommunens skove på 160.000 kr.

Der forelå imidlertig uopsigelige lejekontrakter på dele af områderne, bl.a. Sæby og Skagen Kommuner samt gl. Frederikshavn Kommune, hvor jagtlejen var sat til 0 kr. Kontrakterne medfører at det bliver vanskeligt at hente indtægter til driften i årene frem til 2015. Se mere om jagtudlejning i Nordjylland.

I marts 2011 indledte kommunen en høringsrunde blandt jagtforeningerne for at finde ud af, hvilken betydning et udbud af arealerne ville have for foreningslivet samt om foreningerne var interesseret i at leje jagt på yderligere arealer.

Interessen var stor, idet jagten på kommunens arealer er en vigtig del af foreningernes virke og Frederikshavn Kommune ønskede samtidig at jagten forblev hos jagtforeningerne, da man dermed mente, at der ville være bedre opsyn med jagten og jagtetiske regler i forhold til skovene øvrige publikum og gæster samt bedre vilkår og muligheder for lokale ungjægere.

Dette emne gav en del debat i byrådssalen, men trods et snævert flertal med 17 stemmer, blev det vedtaget at de lokale jagtforeninger kan benytte jagten frem til år 2022 mod at betale en årlig leje til kommunen på 160.000 kr.

Socialdemokraterne samt Peter Laigaard og to SF’ere stemte mod forslaget med forskellige bekymringer, hvor den største var bekymringen for sikkerheden for borgerne og de mange turister, der færdes i de lokale jagtområder samt længden på den nye aftale.

Lokalt kunne Erik Schack fra Sæby & Omegns jagtforening da også kun hilse aftalen velkommen og kaldte det for en rigtig god julegave til jægerne i JKF Frederikshavn og de respektive foreninger.

Kilde: Henrik Christensen fra saebyavis.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.