Register
A password will be e-mailed to you.

Hvem der kan blive optaget i Jagttegnsregistret og dermed få udstedt dansk jagttegn har tidligere været et nationalt anliggende, som i Danmark bl.a. reguleres via kapitel 1 i “Bekendtgørelse om jagttegn“.

Her står følgende om udenlandske personer:
Personer, der er optaget i registret, men som ikke har fast bopæl i Danmark, kan efter anmodning få tilbudt jagttegn”.

Det er denne ”anmodning” der er problemet og som er kernen i den sag EU er ved at opbygge mod Danmark. EU mener at Danmark forskelsbehandler og sætter egne borgere højere end EU-borgere, da “anmodning” ikke skal ske for danske borgere.

Sagen er opstået som følge af flere klager til EU, hvor Danmark har nægtet at udstede jagttegn til andre EU-borgere med den begrundelse, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation for at det pågældendes lands jagtlovgivning kunne sidestilles med danske forhold.

Der forventes dom medio 2016.

Sund logik strider tilsyneladende imod hele EU-apparatet.

One Response

  1. Pede

    Jeg ved godt det er d. 1. april, men overskriften stadigvæk er misvisende. Retten til jagttegn er ikke det samme som jagtret!

    Jeg har jagttegn, men ingen jagtret, for jeg har ikke købt, lånt eller lejet mig til jagtret eller jord, som jeg må drive jagt på.

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.