Register
A password will be e-mailed to you.

Mellem jul og nytår blev en dansk krybskytte anholdt nær Hjularöds Gods ca. 50 km fra Malmø. Sverige takserer krybskytteri hårdt, og bliver personen dømt efter den svenske jagtlovs §44,  risikerer personen fra mindst 6 måneder op til 4 års fængsel.

Personen er på nuværende tidspunkt sigtet for fire tilfælde af krybskytteri  (to kronhjorte, en dåhjort og en råbuk), og politiet tog krybskytten på fersk  gerning med en dåhjort i bagagerummet.

Han kører rundt om natten og skyder hjorte, hvor han ikke har jagttegn. Han er også mistænkt for yderligere jagt-krænkelser“, udtaler Hasse Persson fra Ystad Politi om sagen til Svensk Jakt. Ifølge svensk politi var det kun trofæerne der havde interesse.

Uddrag af den svenske jagtlov:

43 § För jaktbrott döms till böter eller fängelse i högst ett år den som

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans jaktområde eller där tillägnar sig vilt eller vid jakt som sker med stöd av licens bryter mot en för jakten väsentlig bestämmelse i licensen,

2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 3 § eller 31 § första stycket eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 29 § 1 eller 30 § första stycket eller

3. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 32 § eller mot en föreskrift som meddelats med stöd av 25 eller 29 a §.
Lag (2001:163).

44 § Om ett jaktbrott är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas

1. om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt,

2. om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning,

3. om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller någon annan motordriven anordning,

4. om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod.
Lag (2001:163).

Hele lovteksten

Strafferamme dansk jagtlov

Den danske jagtlovs strafferamme for krybskytteri går fra bøde op til fængsel i indtil 2 år. Jagtloven giver endvidere mulighed for at fradømme retten til at have og erhverve jagttegn i indtil 5 år ved forsætlige overtrædelser, der giver grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve jagt på forsvarlig måde i fremtiden.

 

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

2 Responses

  1. *

    Den mand er og bliver spjældkandidat. Så det i går i avisen og det billede er ikke til at tage fejl af. Han skal have største straf for det og lur mig om der ikke er ekstra med i bagagen som han lige så godt kan afsone med det samme! At smadre natur og lade dyr ligge og rådne på den måde for at skyde bukke som vil koste 50.000 at jage normalt er bare ikke i orden. Håber hans familie er stolte af ham men som sædvanligt ryster de nok bare på hovedet.. Godt du blev stoppet C.H og søg så hjælp………….

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj