Register
A password will be e-mailed to you.

Dansk Skovforening har sammen med Danske Træindustrier testet mange forskellige patrontyper med henblik på at finde ud af haglenes skadelige virkning på træindustriens maskiner og misfarvning af veddet. Dette har afstedkommet nedenstående liste med godkendte haglpatroner til skovjagt.

 • Eley Bismuth Forest
 • Eley VIP Bismuth
 • Gamebore Pure Gold Tungsten Matrix Impact – udgået af produktion
 • Gamebore Impact Tungsten Matrix
 • Kent Impact Tungsten Matrix
 • New Scandic Woodshot 2000
 • Danshot – Good for wood – udgået af produktion
 • Gamebore Tinshot
 • Leader Bismuth
 • Venatum Bismuth
 • Kent Tinshot
 • Purdey Bismuth Forest

Kilde: Dansk Skovforening

Krav til skovpatroner

De krav der stilles til patronerne, er at haglene ikke har skadelig virkning på træindustriens skærende værktøjer således at klinger mv. ikke beskadiges samt at haglene ikke misfarver veddet. Kan haglene opfylde disse krav, kan haglene og dermed patronen godkendes til skovjagt.

De test der er gennemført tager udelukkende hensyn til skadevirkninger i træindustrien og ikke patronernes eller haglenes jagtlige virkning og egenskab.

Læs også: Viden om haglpatroner

Hvorfor disse krav

Blyhaglene blev forbudt 1996 og da de nye stålhagltyper kom på markedet, påførte de skader på savværkernes skæreværktøjer, men markedet reagerede hurtigt og kom med nye patrontyper, men disse misfarvede veddet.

Betydningen for skovejerne går udelukkende på risikoen for at de ikke kan afsætte deres træprodukter til industrien, hvis der er stålhagl i træerne. Hvilket vil være fatalt for skovejerne.

Dansk Skovforening administrerer godkendelsesordningen for skovpatroner sammen med Danske Træindustrier og Dansk Skovforening har tidligere forespurgt om at åbne op for en diskussion af godkendelsesordningen for at se på forholdet mellem skader og omkostningerne til skovpatroner, som er væsentlig dyrere end andre haglpatroner.

Træindustriens svar er: ”Vi beklager skovenes ekstraudgift til hagl, men af hensyn til vore eksportmarkeder og de mere og mere sårbare maskiner til oparbejdning i industrien, må vi fastholde det, vi allerede i fællesskab har besluttet”.

Dansk Skovforening anbefaler derfor uændret, at der til jagt i skov udelukkende anvendes hagl, som er acceptable for træindustrien mht. hårdhed og misfarvningspåvirkning.

Finertræ beskadiget med ikke godkendte hagl til jagt i skoven

Billedet viser et stykke finer, som er ramt med ikke-godkendte hagl. Haglene trækker lange tydelige spor i fineren. Foto Dansk Skovforening

 

Sådan kan du se på pakken om haglene er godkendt til skovjagt

På de hagltyper, som er testet og fundet egnede til skovjagt, kan du se et logo for Dansk Skovforening og Danske Træindustrier med teksten:

Haglene er afprøvet af uafhængigt testinstitut med hensyn til skadelige virkninger i træindustrien og er i denne relation fundet egnede til jagt i skovområder”.

Haglpatroner til skovjagt

Læs også: Sådan er haglpatronen opbygget

Fælles ansvar

Skovejere der leverer træ med hagl eller andre metalgenstande til savværket kan risikere at blive udelukket som leverandør og miste en vigtig økonomisk indtægtskilde. Anvend derfor kun godkendte hagl til skovjagt.

Del gerne artiklen med dine jagtkammerater.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.