Register
A password will be e-mailed to you.

Jagtsæsonen 2010/2011 er den første jagtsæson, hvor der blev nedlagt mårhund, viser de nyeste tal fra vildtudbyttestatistiken.

Mårhunden har i mange år været et kendt dyr til pelsproduktion. Igennem de seneste ti år er mårhunden ligeledes begyndt at etablere sig som en fast vildtart i Danmark, hvilket kan have store konsekvenser for vores hjemmehørende arter.

Mårhunden hører til hundefamilien og er et rovdyr, som oprindelig stammer fra det østlige Asien. Tilbage til ca. 1930 udsatte det tidligere Sovjetunionen mårhunde med det formål at opbygge jagtbare bestande på grund af sin pels. Mårhunden har siden bredt sig til store dele af Europa og Nordeuropa, og formegentlig Danmark.

De nedlagte mårhundes oprindelse er ikke fastlagt, så der kan ikke med sikkerhed siges, om mårhundene er undsluppet fra fangenskab eller om de er indvandret fra Nordtyskland. Noget kunne tyde på, at den store spredning af mårhunde i Danmark skyldes undslupne mårhunde fra fangenskab.

mårhunde fordeling på kommuner
Det er første jagtsæson, hvor mårhunden optræder på vildtudbyttestatistikken, baseret på indbretninger fra 57 jægere og i alt 115 nedlagte mårhunde. Når dette tal korrigeres for manglende indberetninger, vurderes det samlede antal nedlagte mårhunde at være 143 (afrundet til 100 i tabellen herunder), men dette tal skal tages med forbehold, da der er stor usikkerhed forbundet med korrektion af så små udbyttetal. Billedet herover viser den geografiske fordeling af de 115 indberettede mårhunde. De fleste er nedlagt i Syd- og Vestjylland, men dog også enkelte på Fyn og Sjælland.

Kilde: dmu.dk

jagtudbytte 2010-2011

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.