Register
A password will be e-mailed to you.

Miljøministeren afskaffer alle repræsentationsjagter på statens jord. Fremover vil alle nye jægere blive tilbudt en jagt, og flere forskellige jægere skal inviteres med, når vildtbestanden skal reguleres.

Miljøminister Kirsten Brosbøl ønsker, at jagt på statens arealer skal komme flest muligt til gode. Hun ændrer derfor nu retningslinjerne for statslige jagter og gør deltagerkredsen bredere og mere transparent.
Naturstyrelsen har som vildtforvaltere på statens arealer hidtil afholdt omkring 120 repræsentationsjagter med samarbejdspartnere og lokale jagtforeninger om året for at regulere vildtbestanden. Repræsentationsjagterne bliver nu afskaffet. Til gengæld fordobles antallet af jagter for jægere, der lige har fået deres jagttegn.

Antallet af nyjægerjagter stiger

Fra næste jagtsæson vil antallet af nyjægerjagter stige fra 40 til 80. Det betyder i praksis, at alle forventede interesserede nye jægere vil kunne få tilbud om en jagt på statens arealer.
Det er vigtigt for mig, at alle nye jægere så vidt muligt får mulighed for at komme på jagt i vores fælles natur. Jeg fordobler derfor nu antallet af pladser, så alle nyjægere kan få erfaring og oplevelser med en første jagt”, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Flere dagjagter

De øvrige jagter på statens arealer bliver færre. Fokus vil være på at udleje så meget jagt som muligt. I dag er jagten udlejet på 66.500 hektarer, hvilket indbringer Naturstyrelsen omkring 20 mio. kroner årligt til driften. Nu gennemgår Naturstyrelsen arealerne for at sikre, at alle arealer, hvor der ikke er væsentlige konflikter med andre brugergrupper eller naturhensyn, og som er attraktive nok til privat jagt, bliver udlejet eller brugt til salg af dagjagter, hvor alle jægere kan købe en plads.
På de arealer, der bliver tilbage, vil vildtet fremover blive reguleret ved hjælp af invitationsjagter. Den hidtidige praksis med at afholde et årligt personalejagtsarrangement vil ligeledes blive indstillet bl.a. for at skaffe plads til så mange som muligt.
Jeg afskaffer repræsentationsjagterne, men der er stadig en vildtbestand, der skal reguleres. Det skal gøres på en måde, så flest mulige danskere får adgang til jagten på statens arealer“, siger Kirsten Brosbøl.

Halvdelen af pladserne på invitationsjagterne tilbydes lokale jagtforeninger, som skal sikre, at deltagelsen går på skift mellem medlemmerne. Den anden halvdel tilbydes naboer og lodsejere, der hjælper med naturpleje eller generes af vildtet i dagligdagen samt frivillige jægere, der har gjort en særlig indsats for naturen eller vildtet i årets løb.
Man skal kun kunne få del i jagten på statens arealer, hvis man gør en særlig indsats. Det kan være natur- eller vildtpleje, og det er ikke de samme, der skal inviteres år efter år. Flere skal have adgang til jagt på statens arealer,” siger Kirsten Brosbøl.

Den nye praksis for jagt på Miljøministeriets arealer bliver indført fra næste jagtsæson.

Kilde: Naturstyrelsen

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj