Registrer
Et kodeord vil blive e-mailet til dig.

Siden 1993 har der været et generelt forbud mod brug af blyhagl i Danmark. Den 1. april 1996 var det definitivt slut, da daværende Miljøminister Svend Auken, ikke ønskede at forlænge dispensationen for anvendelse af blyhagl til jagt i skove.

I Norge går det den modsatte vej. Den 16. juli ophævede Stortingets delvis et 10 år gammelt totalforbud mod anvendelse af blyhagl til jagt. Blyhagl må fortsat ikke anvendes på skydebaner og til jagt i vådområder.

Miljødirektoratet er imod ophævelsen og anbefaler at det generelle forbud opretholdes. Norge har en målsætning om at stande alt udslip og anvendelse af bly inden 2020. Direktoratet mener at forbruget af blyhagl kan forventes at være på ca. 260 tons årligt.

Vi mener ikke at anvendelsen af blyhagl på vores enorme jagtområder, som vi har i Norge, vil skade miljøet. Vi mener også forskningen er mangelfuld på området. Jægere har siden forbudet blev indført, haft svært ved at forstå det. Hvis fremtidens forskning påviser at anvendelse af blyhagl til småvildtjagt i skov, fjeld og over åbent vand har store konsekvenser for miljøet, så vil vi naturligvis være åbne for at diskutere en ændring“, udtaler Espen Søilen, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, til Adressa.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.