Registrer
Et kodeord vil blive e-mailet til dig.

Svendborg Strandjagtforening, har netop afholdt generalforsamling, på Tved
forsamlingshus, ved Svendborg. Her besluttede generalforsamlingen at
udmelde sig af Danmarks Jægerforbund.

Foreningen afholdt første generalforsamling i marts, hvor forsamlingen
vedtog at udmelde sig af jægerforbundet pr. 31. december 2015, og nu har
den anden generalforsamling netop bekræftet denne beslutning, og
vedtaget nye love for foreningen, samt indmeldt foreningen i Dansk Land og
Strandjagt, fra 1. januar 2016.

Svendborg Strandjagtforening bliver herefter den ældste forening i Dansk
Land- og Strandjagt. Foreningen blev stiftet i 1940.

De sidste to år har en del foreninger henvendt sig til Dansk Land og
Strandjagt for at skrifte forbund, en del har opgivet fordi omkostningerne har
været for store og en del har stillet henvendelsen i bero.

Dansk Land- og Strandjagt byder Svendborg Strandjagtforening velkommen,
og glæder sig til at samarbejde med foreningen.

Hovedbestyrelsen i Dansk Land- og Strandjagt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.