mårhund

Mårhund i Danmark

Mårhund invasiv art Mårhunden (Nyctereutes procyonoides) tilhører kategorien invasive dyrearter i Danmark. Før 1995 findes der kun én observation af mårhund i Danmark. I perioden 1995 til 2003 er der registrer...