Registrer
Et kodeord vil blive e-mailet til dig.

Mårhunden er en af flere invasive arter i Danmark, som er under hastig udvikling.

Mårhunden er primært etableret i Jylland og både regeringen og Danmarks Jægerforbund er meget aktive for at udrydde og bekæmpe mårhunden, således at Danmark er fri for mårhunde senest i 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.