Register
A password will be e-mailed to you.

Brunsten

I slutningen af juli og starten af august er råen i brunst. I juli måned begynder bukken at vise øget interesse for råen, han følger hende tæt og driver rundt med hende. Råen har det, man kalder en forbrunst, så hun er sikker på, at der en buk tæt på hende, når hun er klar til at blive beslået.

Ud over at bukken begynder at hævde sit territorium fra foråret og gennem sommeren, er brunsten den periode, hvor han er mest aktiv.

Råen er i brunst i flere dage, men befrugtningen kan kun ske inden for godt 1 maks. 2 døgn. Når råen er parringsvillig, beslår bukken hende flere gange, og han forlader ikke en rå, som vil lade sig beslå. Når det hele er overstået, ophører interessen, og bukken opsøger andre råer, som er ved at komme i brunst.

Buk beslår rå

Fra slutningen af juli til starten af august er brunstperioden for råvildt. Istockphoto.

Ældre feltundersøgelser af en radiomærket buk på Kalø viser, at en given buk parrede sig med 4 forskellige råer hhv. den 1., 6., 8., og 12. august og året efter med 3 forskellige råer hhv. 27. og 31. juli samt 7. august. Svenske undersøgelser viser, at antallet af kønsmodne råer pr. buk ikke må overstige 3-4, hvis alle råer skal beslås. Dette er overensstemmende med bukkens adfærd fra Kalø.

Forlænget drægtighed

Fra råen er beslået, til æggene sætter sig fast i livmoderen, går der omkring 5 måneder. De befrugtede æg deler sig nogle få gange og svæver så rundt i livmoderen som blastulaer (celleklumper) indtil omkring årsskiftet, hvor blastulaerne sætter sig fast i livmodervæggen, og det befrugtede æg begynder først nu at udvikle sig til et foster. Det kaldes for forlænget drægtighed, og det sikrer, at rålammene først bliver født, når forholdene er optimale. Det er primært solen/lyset, der styrer processen.

Primo/medio maj til midt juni sættes normalt 2 lam, men både 1 og 3 lam kan forekomme. I sjældnere tilfælde sættes 4 lam.

Lammene får mælk fra deres mor, men begynder allerede at spise planter efter 1-2 uger. Når moderen er væk for at søge føde, trykker lammet sig ned i vegetationen godt camoufleret af den plettede pels.

Udgivet første gang 27. juli 2014

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.