Register
A password will be e-mailed to you.

Nordsjællands skove, hvor jægere til hest frem til år 1777 tog på såkaldt parforcejagt, er indstillet som kulturlandskab på Verdensarvslisten. Eksperter har fornylig vurderet jagtlandskaberne og anbefaler, at parforcejagtlandskaberne gøres til verdensarv.

Begrundelsen for nomineringen

Det er kulturarvseksperter fra the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS), der har foretaget en uvildig vurdering af det stjerneformede jagtlandskab, og som nu kommer med sine anbefalinger. Og det tegner godt op til den endelige afgørelse som træffes i dagene 3.-5. juli 2015, når UNESCOs verdensarvskomité mødes i Bonn

Begrundelsen for nomineringen er, at det er et enestående eksempel på udvekslingen af og udviklingen i den europæiske baroks værdier indenfor landskabsdesign. Skovene er altså nominerede som kulturlandskaber, ikke som natur, men det er håbet, at en optagelse på listen vil beskytte de gamle skove i fremtiden.

Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland er et vigtigt stykke kulturhistorie ikke bare for Danmark, men også som en fortælling til resten af Verden. Hvis Nordsjælland kommer på Verdensarvslisten, kan det tiltrække endnu flere turister til området, og så er det jo i det hele taget en spændende historie, vi kan formidle til alle vores besøgende“, siger skovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Parforcejagt

Kongelig parforcejagt blev nedlagt i 1777 i Danmark. Jagtmetoden var en forfølgelsesjagt, hvor jægere til hest med hjælp fra hunde udmattede vildtet, så det kunne aflives med et kort sværd eller jagtkniv – den såkaldte hirschfænger.

Ideen med jagtvejssystemet og stjernen var, at de jægere, som under jagterne sad på post med friske heste og hunde, kunne følge jagten med øjnene og hurtigt ride til, når de fik signal til det. Vejsystemet tillod også det kongelige jagtselskab at følge med på afstand, når jægerne red efter hjorten og hurtigt komme frem, når hundene havde stillet den.

UNESCOs Verdensarvsliste

Formålet med Verdensarvslisten er at beskytte verdens kultur- og naturarv mod ødelæggelse. Listen består af bestemte steder (f.eks. skove, bjergkæder, søområder, ørkener, koralrev, gletsjere, bygninger, kvarterer eller hele byer), som er blevet erklæret bevaringsværdige under det internationale verdensarvsprogram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.