Register
A password will be e-mailed to you.

Forlig om jagttiderne

I sidste uge blev Vildtforvaltningsrådet enige om et kompromis angående jagttiderne gældende fra 1. april 2014. Forliget får følgende betydning for jagten i Danmark:

 1. Edderfuglehunnerne fredes i hele landet.
 2. Toppetskallesluger og storskallesluger fredes i hele landet.
 3. Sølvmåge, Sildemåge og Svartbag fredes, men kan dog reguleres såfremt mågerne volder problemer.
 4. Jagttiden for Sædgås afkortes til perioden 1. september – 30. november og må kun jages i Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommuner.
 5. Sort svane og amerikansk skarveand fredes.
 6. Jagttiden for fasanhøne udvides og begynder i stedet 1. oktober.
 7. Jagten udvides på grågås, blisgås og kortnæbbet gås til at også at gælde på landarealer i januar.
 8. Særfredning af hare i Himmerland udløber.

Nedenstående illustration viser vildtudbyttet for de vildtarter, som udgår af jagttabellen fra 1. april 2014.

Udbytte vildtarter udgår jagttabellen

Vildtudbyttet for edderfugl viser både hanner og hunner, og er derfor lidt misvisende. Endvidere foreligger der ikke data for Sort svane og amerikansk skarveand, hvorfor disse ikke er med i illustrationen.

Ingen ændring i jagttiderne på ringduer

Mange havde håbet – måske forventet – at jagttiden på ringduer ville blive udvidet, men dette er ikke tilfældet. Jægerforbundet har gennemført en stor undersøgelse omkring ringduernes yngletid med henblik på at få forlænget jagttiden, men DCE’s anbefaling var at bibeholde den nuværende jagtid med start 1. november.

De gældende reguleringsmuligheder for ringduer forbliver uændret.

Hare og agerhøns

Mange havde ventet spændt på, om forliget ville påvirke jagttiderne på hare og agerhøns, men nuværende jagttider bibeholdes for begge markvildtarter.

Bemærk at ovenstående ændringer indstilles til miljøministeren, som herefter skal tage stilling om rådets anbefalinger skal godkendes fra 1. april 2014.
Her kan du se de gældende jagttider for indeværende jagtsæson.

2 Responses

 1. Charles Burger

  Duejagt saga blot?
  Det lyder fint med mere gåsejagt på land, men hvad med duejagten. På Sjælland kan det god være der er mange duer i November, men her i Vest Jylland kneb det gevaldig sidste år. Jeg har drevet duejagt i mange år, som en af min favoritform af jagt,også om vinter, men jeg kan nu lige så god rydder op i mine lokker. Jagt på de nordiske vinterduer er ikke noget værd her, venter i snelandskab, kold at pommern til, så kommer der maske en flok på 40-50 duer, slår for lokkerne, 2 skud og væk er de, så er der ventetid igen i en par timer. Og skal jeg være ærligt, på min lille ejendom hvor jeg bo er der hvert år en 4-5 par duer som ruger, men jeg kan ikke se ungerne i Oktober, og hellere ikke rugende duer. Så hvorfor denne sene jagttid? Og når men så læser at men i Polen regner med korter rugetid som her virker alt en lidt tilfældig, eller har jagtforeningen her i DK sovet i timerne? Håber i kan gør en indsats til at få durjagten tilbagr, behøver ikke at være August eller September, men 1 Oktober må være muligt og få igen som starten på jagten, ellers er duejagten en saga blot!!

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.