Register
A password will be e-mailed to you.

Hensigten med forvaltningsplanen er at mennesker, husdyr og ulve kan leve side om side i Danmark. Behovet for en forvaltningsplan for ulv opstod, da ulven genindvandrede til Danmark fra Tyskland, efter at have været totalt udryddet og fraværende i dansk natur i knapt 200 år.

For første gang har Danmark fået en plan, der både beskytter ulven, men også sikrer, at de, der har husdyr på markerne, kan søge om kompensation, hvis ulven får smag for får i stedet for rådyr. Tyske undersøgelser fra Sachsen viser at 0,6 % af ulvens føde stammer fra husdyr, primært får.

Af forvaltningsplanen fremgår det blandt andet, at husdyrejere kan søge om tilskud til at lave ulvesikre indhegninger. Husdyrejerne kan også søge om kompensation, hvis Naturstyrelsens ulvekonsulenter vurderer, at det er ulven, der har nedlagt et husdyr i en indhegning.

Vi har en særlig forpligtelse til at beskytte ulven, da den er en beskyttet art i Europa, som har været næsten udryddet. Men vi skal også beskytte både mennesker og husdyr. Nu er den plan, som Vildtforvaltningsrådet har lavet et udkast til, endelig godkendt, og dermed har Danmark fået sin første forvaltningsplan for ulv”, siger Trine Fugmann, kontorchef i Naturstyrelsen.

Læs Forvaltningsplan for ulv i Danmark

Regulering af ulv kræver særlig dispensation

Jf. jagt- og vildtforvaltningsloven § 3 må der kun udøves jagt på vildt, som der er fastsat jagttid på. Dette gælder for vildt, som er naturligt forekommende i den danske natur. Ulven anses for at være omfattet af disse regler, og derfor må ulven ikke jages i Danmark.

I helt særlige tilfælde, hvor ulve helt har mistet deres normale skyhed over for mennesker, eller hvor en ulv gentagne gange angriber husdyr, selvom landmanden har sikret sine husdyr med ulvesikre hegn og benyttet sig af andre afværgeforanstaltninger, vil Naturstyrelsen overveje, om en problemulv kan reguleres.

Sandsynligheden for, at en ulv mister sin skyhed over for mennesker, er meget lille. Opstår der alligevel en helt usædvanlig situation, hvor en ulv ændrer adfærd og mister sin skyhed over for mennesker eller generelt foretrækker lam frem for skovens vilde dyr, så må vi i Naturstyrelsen ind og vurdere situationen i de helt særlige tilfælde. Man skal være opmærksom på, at det er strafbart at skyde et fredet dyr, og det vil blive politianmeldt, lige som vi også politianmelder folk, der lægger gift ud til havørne og andre store rovfugle”, siger Trine Fugmann.

Der vil i de kommende år blive iværksat informationskampagner og workshops om ulve i Jylland, hvor DNA-spor, observationer og fundet af Thy-ulven er bevis for, at ulven i dag findes. Der er ikke fundet spor af ulv i andre dele af landet.

Forvaltningsplanen er blevet til i et tæt samarbejde mellem de danske grønne organisationer og interessenter på området såsom Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet og Dansk Skovforening.

Kilde: Naturstyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj