Register
A password will be e-mailed to you.

Dette kan blive en realitet i forbindelse med revision af jagttiderne i 2014.

DCE har på vegne af Naturstyrelsen undersøgt muligheden for jagt på grågås, blisgås og kortnæbbet gås på landjorden i januar måned. Vurderingen er at et øget jagttryk og afskydning ikke vil have negativ indflydelse på bestandene.

Gåsejagt udøves primært fra skjul på åbne marker eller som trækjagt morgen og aften, når gæssene trækker mellem raste- og fourageringspladser. Denne jagtform anses for værende mindre forstyrrende overfor andre dyrearter end andre jagtformer, da jagten udøves fra samme sted. Meget få fuglearter æder på åbne marker i januar, og derfor vurderes det at kun meget lidt andet vildt vil blive forstyrret ved at jagttiden forlænges med en måned.

Hvor mange flere gæs vil forventeligt blive fældet?

DCE vurderer med udgangspunkt i december jagten at maksimalt 5.400 stk. grågæs, 1.300 stk. kortnæbbet gæs og 600 stk. Blisgæs vil blive nedlagt, som en følge af en måneds mere jagt på landjorden.

Canadagæs og sædgæs

Canadagås må allerede inden for de gældende regler jages i januar måned på land.

Angående sædgæs, så foreslår DCE jagttiden reduceret til perioden 1. september – 30. november, altså en indskrænkning i jagttiden med en måned. Endvidere bør særfredningen af sædgås i region Nordjylland og Midtjylland udvides til at omfatte hele landet, dog med undtagelse af Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Årsagen er at sædgæs består af to racer – skovsædgås og tundrasædgås – som nærmest er umulig at skelne fra hinanden i forbindelse med jagt og da antallet af skovsædgæs i Danmark er faldende, forslås ændringen ud fra et forsigtighedsprincip.

 

One Response

  1. Nikolaj Brandt

    Det lyder da næsten for godt til at være sandt… Jagttider som bliver forlænget 🙂 Gud vide hvad de anbefaler omkring skovduerne?
    God søndag.

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj