Register
A password will be e-mailed to you.

Gåsejagt og andejagt minder om hinanden og kan typisk udøves på de samme lokaliteter og efter de samme principper og fremgangsmåder. Gæs er dog mere overvågne og opmærksomme end ænder og skifter oftere fourageringssteder, hvilket stiller visse krav til gåsejægeren.

I Danmark findes der 5 jagtbare gæs, som er Grågås, Blisgås, Sædgås, Kortnæbbet gås og Canadagås. Derudover findes der én invasiv art, Nilsgås, som både har jagttid og må reguleres jf. reglerne for invasive arter.

Jagttider og regulering af gæs

Jagten på gæs må udøves 1½ time før solopgang og indtil 1½ time efter solnedgang. Jagttiden på gæs begynder 1. september og slutter 31.  januar, dog 30. november for sædgås og kun i Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommuner.

SE OGSÅ: Jagttider på gæs

Der er endvidere mulighed for at foretage regulering af grågås samt regulering af canadagås efter gældende regler.

Dine bedsteforældre og forældre kan sikkert berette om hvor sjældent gåsejagten var år tilbage. Gåsebestanden i Danmark er øget markant de sidste år, hvilket fremgår af nedenstående figur som viser vildtudbytte for alle gåsearter nedlagt i perioden 1941 til 2009.

Gåsejagt - Vildtudbytte 1941-2013

Gåsens flyveruter og fourageringsteder (fødesteder)

Gæs flyver ud om morgenen (kort før daggry) for at fouragere på land. Sædvanligvis kan det være på nyhøstede kornmarker eller nyhøstede roemarker, hvor gæssene spiser spildkorn eller roe rester.

Det tager typisk omkring et par timer at æde og herefter vender gæssene tilbage til deres opholdssteder på vandet for at fordøje føden, indtil de igen om aftenen søger ud for at søge mere føde. Gæssene trækker typisk ud et par timer før, til omkring solnedgang inden de vender tilbage til deres rastepladser for natten.

Gæssene skifter oftest fourageringssted afhængig af fødemuligheder, placeringen af nyhøstede marker, etc. og derfor vil det være nødvendigt at rekognoscere løbende gennem jagtsæsonen.

Gåsejagt vejr

Hvad er godt vejr til gåsejagt?
Det er der nok ikke noget entydigt svar på. Men blæst og gerne kraftig blæst (dog ikke mere end max 10-12 m/s), dis/tåge samt regn for generelt gæssene til at flyve lavt, hvorimod roligt vejr og ingen vind generelt får gæssene til at flyve højt. Som gåsejæger vil vi gerne have gæssene flyver lavt. Det betyder at gæssene vil komme ind mod lokkerne i lav højde og dermed være mere tilbøjelig til at slå hurtigere på lokkere. Grågæs flyver et par gange rundt om lokkerne og ser det hele an inden de lander, hvorimod canadagæs kommer mere direkte og gør oftest an til at landing med det samme.

Blæser det mere end 10-12 m/s, så kan vinden faktisk være en hjælp for gæssene.  Gæssene kommer altid ind imod vinden. Ved kraftig vind kan gæssene nærmest stå stille i luften over opstillinge (uden for skudafstand) og nå at betragte hele set-uppet. Vinden holder dem oppe. Ser de et patronhylster, geværløb eller andet der giver genskin, så slår de simpelhen af.

Skjul til gåsejagt

Jægeren skal være skjult under gåsejagten. Der skal ikke laves pludselige bevægelser da fuglene ser det med det samme ellers slår gæssene hurtigt af. Selvom gæs er store fugle, så er de ikke langsomme og fuglene stiger hurtigt flere meter og kan dermed i løbet af ganske få splitsekunder komme uden for skudafstand.

Der findes flere måder at lave et gåseskjul på og den ene er så ment ikke mere rigtig end den anden.

Gåseskjul i grøft, levende hegn og lign.

Jægeren skal være skjult og falde ind med omgivelserne. Det er specielt vigtigt at ansigtet er skjult eller dækket til med en hat. Et lyst ansigt lyser meget op.

Opsættes skjulet i en grøft eller lignende, kan der anvendes sløringsnet / camouflage net og gerne lagt dobbelt, så det er sværere for gæssene at se bevægelser. Kombiner gerne med græs, grene eller andet vegetation, således at nettes flader brydes.  De lokkere som er længst væk fra skjulet, bør ikke være længere væk end 15-20 meter. Dette kan hjælpe med at vurdere skudafstanden og sikre at der ikke afgives for lange skud med anskydning til følge.

Gåsejagt Skjul i grøft levende hegn

Gæs der jages med denne metode vil typisk være overflyvere eller unge nysgerrige fugle, som skal se nærmere på lokkerne. Som tommelfingerregel er gæs ikke meget for at lande tæt på levende hegn, grøfter og lign. De vil hellere slå sig ned på den åbne mark, hvor de har bedre overblik. Et levende hegn kan betyde fare og skjul for rovdyr.

Gåsejagt Skjul med camouflage tøj

Her sidder jægeren i grøften kun iført camouflagetøj og intet skjul. Det drejer sig som om at side musestille og/eller trykke sig godt ned i vegationen.

 

Gåseskjul på mark og om vinteren

Her er lokkefuglene opsat på marken og jægeren placere sig mellem lokkerne i et såkaldt blind. Skjulet herunder er placeret i en halmstribe og camoufleret med halm. Den metode virker kun i begyndelsen af sæsonen indtil landmanden har afsluttet høsten. Det er en god ide at lægge sig oven på et liggeunderlag til at modvirke kulden fra jorden.

Et stort stykke sækkelærred / hessian overstrået med halm kan også anvendes til at skjule sig under. Sådan et stykke kan købes i de fleste stofforretninger til ca. 100 kr.

Gåsejagt Skjul på nyhøstet mark

Jægerne har gemt sig i halmstriben, som yder effektiv camouflage.

 

Gåseskjul på mark senere på sæsonen/vinteren

Senere på sæsonen har landskabet ændret sig. Nogle marker er pløjet og på andre spirer vintersæden eller landskabet er dækket af sne. Her er det en fordel at opsætte lokkesvaner sammen med de øvrige lokkefugle. Gåseskjulet overtrækkes med et snecover og et hjemmelavet svanehoved sættes ved siden af skjulet. Dermed vil gåseskjulet ligne en stor svane og jægeren vil falde naturligt ind i opstillingen. For gæs signalerer svaner fred og ingen fare.

Gåsejagt på vintersæd

Gåsejagten foregår på en vintersædmark, hvor jægerne har overtrykket gåsekjulet med snecover og opsat hjemmelavede svanehoveder i den ene ende. Dermed vil gæssene opfatte skjulet som en svane.

Gåsejagt på pløjemark

‘Samme opstilling med lokkesvaner kan også anvendes på marker bestående af bar jord (her høstet roemark). Jægeren nærmest i billedet råber til de andre at de skal komme i skjul og gøre sig klar. Der er gæs på vej.

Jægeren kan også være iført hvid heldragt og blot side helt stille mellem lokkefugle.

Gåseskjul

Der findes såkaldte blinds på markedet, som er et sammenklappeligt skjul, som jægeren ligger i oven på jorden. Jægeren er helt skjult og der er typisk plads til jagtudstyr, rygsæk og lign. inde i skjulet. Der findes specielle blinds på markedet til jagthunden som er et separate skjul. Jagthunden skal trænes og vendes til at blive i skjulet indtil der gives kommando til andet.

Blinds fungerer ved, at jægeren vipper lågerne til siden /op over hovedet (afhængig af model) og kommer dermed hurtig op i skydestilling.  Jægeren ligger udmærket i skjulet ovenpå en rygskammel, som sikrer at observation fortsat er mulig fra selve skjulet samt en behageligere liggestilling end fladt på ryggen på den nøgne jord.

Gåsejagt Skjul blinds

Gåsejagt som  strandjagt

Gåsejagt kan også udøves på fiskeriterritoriet fra skydepramme, hvor de enten kan jages fra trækjagt med lokkere eller ved kravlejagt. Gæs skydes dog primær som en sidegevinst ved jagt efter ænder.

Skydeprammen skal falde godt ind med omgivelserne ved trækjagt og placeres prammen ved sten og tang er det en god ide, at benytte lidt tang som camouflage på prammen. Dermed bliver prammen mindre synlig.

Haglstørrelse og ammunition til gåsejagt

Det vigtigste vedrørende valg af ammunition og haglstørrelse til gåsejagt, er at overholde skudafstanden på maksimalt 25 meter samt være rolig i skudøjeblikket.

Et typisk ammunitionsvalg vil være patroner med haglstørrelse 1, 2 eller 3 og en god udgangshastighed, hvilket de fleste patroner på markedet i dag allerede besidder. Patroner med haglladninger på 28 gram kan være lige så gode som patroner med kraftigere ladninger.
Gæssene vitale dele sidder primært på kroppens halvdel tættest på hovedet, så derfor bør der sigtes efter hoved og hals, hvormed risikoen for anskydning minimeres.

Når der er afgivet skud til gæs, så blive ved med at følg gåsen, idet en gås som er dødelig ramt godt kan fortsætte med at flyve flere hundrede meter.

Det er altid en god ide at prøveskude patronerne, som skal anvendes til jagt, da dette vil give jægeren en forståelse for skudbilledet og hvordan haglsværmen ser ud på fx 25 meter.

Ammunition til gåsejagt

Opstilling af lokkefugle

Opstilling af lokkegæs er bl.a. bestemt af, hvordan jægeren gerne vil have gæssene til at opføre sig.
Der findes to grove tommelfingerregler på, hvordan gæs oftest opfører sig.

 1. Opstilles lokkerne med siden til vinden, vil gæssene gerne flyve over lokkerne.
 2. Opstilles lokkerne med hovedet mod vinden, vil gæssene gerne lande.

Enkelte lokkefuglene kan med fordel opstilles med siden til, hvormed de er mere synlige for gæs på længere afstande end hvis alle står med hovedet i retning mod vinden.  Vil gæssene gerne ned og fouragere, kan hver fjerde lokkegås stilles med siden til og resten kan have hovedet mod vinden. Hvis gæssene trækker over skjulet kan det være bedre at stille flere med siden til, så lokkernes ses tydeligere.

Der skal også være lokkefugle, som har hovedet rejst og deres formål er at agere vagtposter og benyt  ca. en fjerdedel til dette.  Vagtposterne kan med fordel opstilles yderst, hvilket signalere at de kan se det omkring liggende terræn for eventuelle fare.  Stil lokkefuglene med 1-3 meters mellemrum.

Der kan anvendes lokkesvaner, som placeres i nærheden af lokkefuglene. Svaner signalerer fred og ingen fare.

Der findes 3 gængse måder at opstille lokkefuglene på, nemlig V-form, dråbeform og U-form., som alle er nærmere beskrevet herunder. Lokkegæs kan opstilles på flere måder, men disse 3 opstillingsformer er et udmærket udgangspunkt.

V-form opstilling lokkefugle

V-form er almindelig benyttet og den fungerer fint i kraftig vind, hvor gæssene flyver lavt. V’et er placeret imod vinden og formålet med opstillingen er at fuglene vil lande i spidsen af V’et eller i frirummet mellem lokkerne. Dette gør at gæssene typisk kommer lige på jægeren med lav hastighed og skud kan afgives på korte afstande (husk at have tålmodighed). Afhængig af størrelsen på V’et kan både 2 og 4 jægere benytte denne opstilling.

Opstilling lokkefugle gåsejagt V form

Dråbe-form opstilling lokkefugle

Denne måde at stille lokkefugle på, er typisk god ved ingen eller svag vind. Opstillingen og vejrforholdene bevirker at gæssenes ved indflyvning vil være mere uforudsigelige, da de kan kommer fra flere forskellige sider.

Opstilling lokkefugle gåsejagt dråbe form

U-form opstilling lokkefugle

Denne opstilling forsøger at få gæssene til at lande inde mellem lokkerne og derfor er toppen af opstillingen, modsat V-opstillingen, lukket af med lokkefugle. Denne opstilling er mere velegnet til flere jægere end V-opstillingen og den er typisk god senere på sæsonen, hvor gæssene kun vil ned i kort tid inden de flyver videre.

Opstilling lokkefugle gåsejagt U-form

Jagtudstyr til gåsejagt

Meget af det jagtudstyr som jægeren allerede har, kan med fordel også anvendes til gåsejagt. Dog må jagtudstyret suppleres med lokkefugle, gåsekald, skjul og evt. lidt jagttøj.

Lokkegæs

Der findes igen flere forskellige slags af lokkefugle, men fælles for alle gælder, at malingen skal være mat, da blanke overflade nemmere afsløres af gæssene som svindel. Specielt regnvejr eller når duggen er fladet vil få blanke overflader til at skinne.
Hvor mange lokkegæs skal der anvendes? Der findes ikke noget entydig svar på dette spørgsmål, men jo flere lokkegæs desto mere synlig vil lokkerne være. Flere jægere har god erfaring med et antal på 15-20 stykker som minimum.

Hjemmelavede lokkegæs

Hjemmelavede lokkefugle kan skæres ud af et stykke vandfast krydsfiner, flamingo, plastik eller andet materiale. Denne form for lokkefugle fylder ikke særlig meget og er nemme at transportere og så er det en billig måde at få mange lokkefugle på.

Gåsejagt Hjemmelavet lokkefugl

Lokkegæs af skaller

Lokkegæs fremstillet som skaller har den fordel at de ikke fylder meget, da lokkerne kan stables inden i hinanden.  Skallerne stilles oven på et spyd som stikkes ned i jorden, hvilket bl.a. medfører at lokkegæssene har mulighed for at bevæge sig en lille smule i vinden.

Gåsejagt Lokkefugle skaller

Foldebar lokkegæs

Denne type lokkegæs fylder mere end andre, selv om de kan foldes sammen, men de virker meget naturtro når de er opstillet. Lokkegæssene opstilles ved hjælp af et jordspyd, men de bevæger sig ikke sammen med vinden, som skallerne gør.

Gåsejagt foldbar lokkefugle

 

3D Lokkegæs

Naturtro lokkegæs kan ikke foldes sammen. Denne type lokkefugle fylder en del mere at transportere, men de virker som regel også bedre.

3D lokkefugl

 

Gåsekald

Et gåsekald er nødvendigt, idet det giver jægeren mulighed for at lokke gæssene ind fra store afstande. Det kræver dog træning at anvende et gåsekald korrekt. Der findes mange forskellige typer gåsekald på markedet i forskellige prisniveauer, hvilken model eller mærke man bør vælge, er et temperaments spørgsmål.

Til inspiration vises i videoen herunder, hvordan et gåsekald til grågæs og gåsekald til canadgæs anvendes.

Gåseskjul

Gåseskjul kan enten udføres ved hjælp af camouflage net og sløringsnet, som med fordel kan købes i militære overskudsforretninger. Disse forretninger fører typisk camouflage nettene i både grønne og sandfarvede nuancer.
Derudover findes der forskellige typer blinds, som er et skjul jægeren ligger i på ryggen og er på den måde hel camoufleret og skjult. Blinds placeres typisk i mellem lokkegæssene. Der findes lignende skjul til jagthunden.

Jagttøj til gåsejagt

Det normale jagttøj kan med fordel også anvendes til gåsejagt dog skal jagttøjet suppleres med jagthat eller en jagtmaske, der kan skjule ansigtet. Der findes modeller på markedet, som har et indbygget net, der kan trækkes ned over ansigtet. Jagthandsker til at skjule hændernes lyse farve.
Benyttes blinds behøves ovenstående ikke, idet jægerens ansigt og hænder allerede er skjult af blinden.

Aflivning af anskudte gæs

En effektiv måde at aflive en anskudt gås på, er at tage fat i hovedet på gåsen og holde godt fast, imens hele kroppen svinges rundt indtil halsen brækker (det mærkes nemt når dette sker). Når halsen er brækket skal der ikke svinges mere, da der ellers vil være risiko for at hele hovedet rives af.
Det er tilsvarende aflivningsmetoden, som oftest benyttes på ænder.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

4 Responses

 1. Søren

  Er der nogle regler for hvor tæt på nabojord og matrikelskel et gåsejagtskjul må opsættes?

  Svar
 2. RB

  Hej

   

  Hvad er mærket på det gåseskjul/blind som er vist på billedet i artiklen og hvor kan man købe det?

   

  Venlig hilsen

  RB

  Svar
 3. Nikolaj Brandt

  Lokkere til gæs

  Jeg har skudt grågæs på canadagæs lokkere og omvendt, men jeg syntes at grågæsene er mere tilbøjelige til at slå på grågæs lokkere, hvorimod canadagæssene er mere ligeglade. 

  Grågæssene er mere påpasselige og forsigtige end canadagæssene, selvom begge gåsearter er vågne et stykke inde i jagtsæsonen.

  Så mit råd vil være, køb primært lokkere efter de gåsearter du primært ønsker at jage.

  Mvh.

  Nikolaj

  Svar
 4. chikendale

  Hej

  Meget fin artikel.

  Men har lige et spørgsmål, når man skal købe lokkere er der så forskel på om man køber grågæs lokkere

  eller canadagæs lokkere. Er det afhænig af hvilken gæs man skal jagte eller ?

  mvh.

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj