grågæs

Grågås, 2012

På min bedsteforældres jord omkring Hejlsminde befinder der sig omkring 3-400 gæs, ynglende som trækkende fra nord. Hvert år skyder jeg 1 - 2 gæs, som jeg er mere end tilfreds med. Synet af et par hundrede ...
blisgas_foto_john_b

Gåsejagt – Jagt på gæs

Gåsejagt og andejagt minder om hinanden og kan typisk udøves på de samme lokaliteter og efter de samme principper og fremgangsmåder. Gæs er dog mere overvågne og opmærksomme end ænder og skifter oftere fourager...

Jagtfilm – Grågæs

Lokkefugle havjagt Jagten foregår på søterriotoriet og der er opsat lokkefugle i vandet. Du følger de første gæs i horisonten og ser dem komme imod lokkefuglene. Her fokuseres på den ene grågås som ligger an t...