Register
A password will be e-mailed to you.

En arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet har arbejdet med ændringer til de eksisterende jagttider og gruppen kommer nu med deres indstilling til ændringerne til “Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.”, som skal drøftes i Vildtforvaltningsrådet på torsdag og fredag i indeværende uge. Det er kutyme, at der kommer en samlet indstilling fra Vildtforvaltningsrådet til miljøministeren vedrørende de forskellige emner, som behandles og denne gang er det bl.a. revision af jagttiderne der skal diskuteres.

Det forventes at de nye jagttider vil træde i kraft den 1. april 2014 og generelt kan vi se frem til yderligere indskrænkninger i jagtretten.

Kort fortalt:
Jagten bortfalder på 9 vildtarter, gåsejagt på landarealer i januar måned tillades, udvidelse af jagttid for 1 vildtart og indskrænkning i jagttiden for en anden. Læs hele udkastet herunder.

Følgende ændringer skal drøftes til indstilling:

 1. Jagttiden på hare fastholdes i den næste periode, hvor Naturstyrelsens “Forvaltningsplan for hare” omsættes til praksis gennem Danmarks Jægerforbunds etablering af markvildtlav over hele landet. Planens anbefaling om, at der ikke drives harejagt på bestande færre end 3 harer pr. km2, integreres i alle markvildtlav i Jylland. Særfredningen af hare i Himmerland evalueres, når den udløber 30. september 2013.
  Hare sættes på observationslisten til næste jagttidsrevison.
 2. Jagttid grågås på alle landsarealer i januar.
 3. Jagttid blisgås på alle landsarealer i januar.
 4. Jagttid kortnæbbet gås på alle landsarealer i januar.
 5. Edderfugle hunner i hele landet i en 4-årig periode. Særfredningen på Bornholm ophæves. Der bør udarbejdes en forvaltningsplan for edderfugl.
  Edderfugl sættes på observationslisten til næste jagttidsrevison.
 6. Fløjlsand sættes på observationslisten til næste jagttidsrevison.
 7. Stor- og toppet skallesluger fredes i hele landet. Fredningen vurderes om 8 år.
 8. Alle mågearter fredes (sildemåge, sølvmåge og svartbag). Lokale problemer løses via regulering.
 9. De invasive arter amerikansk skarvand og sortsvane udgår af jagtlisten.
 10. §4 ændres til:
  Retten til at jage andefugle, vadefugle og vandhøns bortset fra skovsneppe og udsatte gråænder, må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end 1 år.

Følgende forslag er der enighed om i rådet:

 1. Næste revison af jagttider mv. er i 2017, altså hvert 4. år i stedet for hvert 3. år.
 2. De lokale hjortevildtsgruppers/den nationale hjortevildtsgruppes anbefaling følges vedrørende konvildt og dåvildt – bortset fra et forslag fra Djursland om jagt på kronkalv i februar måned.
 3. Husmår: Inden næste jagttidsrevison foretages en undersøgelse af forvekslingsrisiko i forhold til skovmår.
  Sættes på observationslisten.
 4. Sædgås: DCE’s anbefaling vedrørende jagttid følges, hvilket vil betyde en jagttid fra 1. september – 30. november. Særfredning af sædgås udvides til at omfatte hele landet, dog med undtagelse af Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Der bør udarbejdes en international forvaltningsplan.
 5. Agerhøne: Ingen ændring, men fokus de initiativer Danmarks Jægerforbund har igangsat.
 6. Fasanhøne: Jagttiden udvides til 1. oktober – 31. december.
 7. Dobbeltbekkasin: Inden næste jagttidsrevison foretages en nærmere undersøgelse af bestandsudviklingen.
  Sættes på observationslisten.

Bekendtgørelsen om vildtskader vil ved samme lejlighed blive revideret.

Du er velkommen til at skrive et par ord, om du er enig eller uenig i ovenstående ændring til jagttiderne

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

One Response

 1. Anders Riecke

  Jeg kommer aldrig til at for, men når vi nu er med i EU, så burde vi også have ens jagttider for jagt på vildt, i alle EU- lande. Hvad skal vi elles med i EU for.

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj