Husk fortsat at slå sporene

Selvom kalenderen siger det er efterår, så vokser græsset stadig. Husk derfor at dine slåede spor stadig skal vedligeholdes. Når vegetationen holdes kort er den allermest attraktiv for både harer og råvildt. De...
jagttider

Jagttider september

Jagtbart vildt i september Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. For de mange nyjægere som har...
agerhøne

Agerhønen går på reden

Juni er tiden hvor agerhønsene går på reden. Hunnen lægger mellem ca. 10 og 20 æg, og hun ruger alene ca. 23-25 dage på reden. Efterfølgende bliver kyllingerne omkring reden i ca. 12 dage. Som lodsejer kan du ...
agerhøne

Agerhøne (Perdix perdix)

Agerhønens historie Perdix perdix er det latinske navn for agerhøne. Agerhønen er naturlig udbredt i Danmark og det øvrige Vesteuropa samt mod øst gennem Rusland og helt til Mongoliet. Agerhønen lever ikke i d...
agerhonen_vildtudbytte_1941-2011

Agerhønen er truet

Nu taler man om at agerhønen, skal på listen over de truede arter. Skal det gå med agerhønen ligesom det gik med urfuglen? Skal agerhønen ikke mere findes i vores natur. Det er jo almindelig kendt at man kan br...
vildtpleje jagt

Vildtpleje

Vildtpleje, en opgave for os jægere. Stadigt mere intensivt landbrug med større og større marker, gør desværre livet surt for vores markvildt, hare, agerhøne, fasan, lærker og viber trives ikke godt i mo...
agerhønsjagt

Agerhønsjagt på Lolland

Her ses vildtparaden efter agerhønsjagten på premieren d. 16. september 2011 hjemme hos de gamle. Det har al den tid jeg kan huske været en fast tradition, at far afholdte agerhønshagt på premieren. Sidste å...

Opdræt af fasaner og agerhøns

En tur rundt på en vildtfarm med ejeren, som fortæller om hans hobby med opdræt af fasaner til udsætning og jagt samt agerhøns til hundetræning, hvor der trænes stående jagthunde. Turen rundt på gården viser og...
Irsk setter med agerhøne

Irsk setter med agerhøne

Agerhønejagt med stående hund i roemarkerne på Lolland på premiere dagen 16. september. Billedet viser en Irsk Setter, som netop har apporteret en agerhøne. Dejligt at se de stående jagthunde arbejde i roerne...
jagt november

Jagttider i november

Så gik jagten ind på skovduer/ringduer samt tyrkerduer og agerhønens jagttid ophørte midt i oktober og er derfor fredet i november. Normaltal for vejret i november er: Middeltemperatur 4,7 °C, Nedbør 79 ...
weimaraner jagthund har stand

Den stående jagthund

Den stående jagthunds historie Første gang, man i historien hører om de stående jagthunde, er tilbage i 1200-tallet, hvor Albertus Magnus af Regensburg omtaler hunde, der netop kan tage stand ved lugten af fug...
nye jagttider

Nye Jagttider

Jagttider gældende fra 1. april 2014 De nye jagttider, som er gældende fra 1. april 2014,  betyder at en række arter for forlænget jagttiden mens andre får forkortet jagttiden. Læs også: Forlig om jagttiderne ...