Register
A password will be e-mailed to you.

Agerhønen er truet

Nu taler man om at agerhønen, skal på listen over de truede arter. Skal det gå med agerhønen ligesom det gik med urfuglen? Skal agerhønen ikke mere findes i vores natur. Det er jo almindelig kendt at man kan bruge udbyttestatistikken, som de danske jægere indgiver efter hver endt jagtsæson, til at se hvordan de jagtbare arter har det, og med agerhønen er det gået stærkt ned af bakke. Der skydes årligt kun godt 30.000 stk. Noget af det laveste nogensinde.

agerhonen_vildtudbytte_1941-2011

Vildtudbytte af agerhøns i perioden 1941 til 2011

 

Hjælper det at frede

Det første politikerne griber til, når en vildtart falder i statistikken, ja det er at afkorte jagttiden. Selv om at det er beviseligt, at det er os jægere som gør mest for også agerhønen. Vi planter, sår og udsætter, samtidig med at vi sammen med lodsejerne laver biotop tiltag, som også er til gavn for agerhønen. Mister vi ikke muligheden for at høste frugten af disse tiltag? Er det virkelig jagten der er den største trussel?

Agerlandet og har ændret sig

Alle de levende hegn og små mergelgrave som sammen med en masse ukrudt, var billedet af agerlandet i 50èrne og i starten af 60èrne, er jo sløjfet og erstattet af rene Gobi- ørkner, hvor der næsten ingen insekter findes. Vi ved jo, at det er nødvendigt for de små agerhøns kyllinger, at de i de første 14 dage efter de er kommet ud af æggene, får små insekter at leve af. Senere er det vigtig med ukrudtsfrø, som markerne er kemisk renset for i dag. Hvis man i stedet, fik nogle af disse ting tilbage, ja så hjalp vi nok de små hønsefugle bedre.

Blev insektvoldene lagt ude midt i markerne, hvor hegnene lå i gamle dage og sprøjtefri zoner blev mere almindelige, så den lille pileurt, igen kunne finde mere udbredelse, ja så var vi kommet langt og vores natur kunne måske igen huse agerhønen.

Tror du at en yderligere reducering af jagttiden på agerhønen vil hjælpe?
Log ind og skriv din uforbeholdne mening herunder.

2 Responses

 1. J.A.Jensen

  Jeg mener helt klart ikke at det er jagten der er synderen, og dermed vil en indskrænkning af jagttiden ikke være løsningen… Fuglene skal først og fremmest have mere af den biotop de kræver. Og så er de fleste jægere så ansvarsbevidste, så hvis der ikke er mange individer af en bestemt art i området, så freder man dem selv, det har jeg set mange steder med både agerhøne og hare…

  Udsætning af fugle har selvfølgelig en vis effekt, men man skal jo bare huske at når de er udruget i maskine, er de dårligere til selv at yngle… og de skal jo, udsatte som vilde have hvad de kræver… man sætter jo heller ikke ænder ud på mark eller i skov.

  Svar
 2. simon.kristensen.165

  det er meget godt det der står i artiklen omkring agerhønen og hvordan den er forsvundet… 

  MEN jeg vil dog sige, det er os gå over åen efter vand. 

  jeg kommer fra nordjylland og vi har ingen agerhøns her i området, grundet at det er store landbrugs områder som ikke kan huse agerhøns. grundet i artiklen med fødeveje osv. 

  dog vil jeg sige.. at der er steder i Danmark hvor der er talrige agerhøns. det er ikke et spørgsmål om fredning eller manglede udsætninger.. tror mere det kommer an på hvad du som JÆGER er villig til at gøre. gå dog i dialog med din lodsejer og foresprøg ham/hende omkring såning af små bælter med andet føde end de alm. markgrøder.

  så har man i hvert fald gode muligheder for at kunne få agerhøns på sit jagtrevir. det vil sikkert krave noget udsæting efter de lovgivendeforhold osv. men på en længere årrakke kan man i sammearbejde med lodsejer og jagtlejer lave en god jagt biotop for sit vildt. 

  desuden vil det gavne meget andet vildt end kun agerhønen. 

   

   

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj