Register
A password will be e-mailed to you.

Selvom kalenderen siger det er efterår, så vokser græsset stadig. Husk derfor at dine slåede spor stadig skal vedligeholdes. Når vegetationen holdes kort er den allermest attraktiv for både harer og råvildt. Dels er græssets næringsindhold størst og der sikres friske grønne skud, som der ofte er mangel på ude i landbrugslandskabet.

En god tommelfingerregel siger, at græsset er ved at være for højt, når det er højere end dine gummistøvler.Ud over at det kortslåede græs er en god fødekilde, for flere at vores vildtarter, har de slåede spor også en vigtig funktion som varmestue for især hønsefugle og harer. Derudover peger undersøgelser på, at især områder med en ældre ikke omlagt vegetation er vigtig for biodiversiteten.

højt græs markvildt.dk

Højt græs er ikke attraktiv føde for harerne. Foto markvildt.dk

Gummistøvletesten i praksis. Her består højden ”testen”. Foto markvildt.dk

Gummistøvletesten i praksis. Her består højden ”testen”. Foto markvildt.dk

Simon Østergaard, Herregårdsskytte og vildtforvalter, fortæller i dette videoklip [7:55-8:43] om betydningen af tætslåede spor for harebestanden på Brattingsborg Gods.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.