Husk fortsat at slå sporene

Selvom kalenderen siger det er efterår, så vokser græsset stadig. Husk derfor at dine slåede spor stadig skal vedligeholdes. Når vegetationen holdes kort er den allermest attraktiv for både harer og råvildt. De...
randzoner med læhegn

Tvungne randzoner fjernes

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil af med den udskældte randzonelov fra 2012 og sendt et lovforslag i høring, hvor hun foreslår, at loven bliver ophævet. Når randzoneloven er fjernet, er landmænd...
Rævejagt

Vildtpleje i februar

Start eller slut? Jeg hørte her forleden dag nogen tale om at jagtsæsonen var slut, jeg mener jo nok at den lige er startet. Hvis du gerne vil forbedre dine jagt- og naturoplevelser i fremtiden, er der ma...

Vildt- og naturpleje i januar

Mange jægere gør meget for den danske natur og vildtet, som ikke kun gavner de jagtbare arter med jagttid, men bestemt til gavn for hele vore naturs mangfoldighed.  I denne film ser vi på de vildtpleje og natur...
Vedligehold levende hegn i december

Reviret i december

Vildtpleje i december Selv om jagtsæsonen vel nærmest er på sit højeste, her i slutningen af november, er der stadigt ting du kan gøre på dit revir. Når du nu er rundt på reviret, kunne du jo lige tage et li...
Gravhund

Løse hunde i skoven

Løse hunde I går havde jeg en af de mindre gode oplevelser. På min tur rundt i skoven, for at tjekke rævegravene, vil min ruhårede dværggravhund  pludseligt ikke lystre mig, og trækker helt vildt i linen for a...
vildtpleje jagt

Vildtpleje

Vildtpleje, en opgave for os jægere. Stadigt mere intensivt landbrug med større og større marker, gør desværre livet surt for vores markvildt, hare, agerhøne, fasan, lærker og viber trives ikke godt i mo...