Register
A password will be e-mailed to you.

Fødevareministeren gør det mere attraktivt  for landmænd at etablere naturstriber i deres marker, uden at det koster i kvælstofregnskabet eller i dyrt købte konsulenttimer. Det sørger en ny regelændring fra Fødevareministeriet nu for, som sendes i høring til maj. I dag har landmanden allerede mulighed for at undlade at pløje, så og høste på striber og pletter på marken, men med de nuværende regler er det både dyrt og besværligt, hvorfor mange afholder sig fra det.

Mere plads til natur og biodiversitet

Naturstriber skal give mere plads til naturen, så blomstrende urter kan tiltrække summende honningbier og sommerfugle mens vegetationen kan tiltrække biller, edderkopper og græshopper. En forbedring af biodiversiteten øger fødegrundlaget for bier, der bestøver landmændenes afgrøder samt rovinsekter, der tager skadedyr i markerne.

Ændringen vil betyde, at det vil blive lettere for landmanden at lave naturstriber på op til 3 % af markens areal.

Et lille tankeeksperiment

I 2013 blev der dyrket forskellige kornsorter på ca. 1.400.000 ha i Danmark. Hvis blot halvdelen af de landmænd valgte at tage de nye regler i brug på deres marker, så ville det øge biodiversiten med hele 42.000 ha svarende til 70% af Bornholms samlede areal.

LÆS OGSÅ: Stenbunker er godt for biodiversiteten

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.