Amerikansk skarvand invasiv art Danmark

Invasive arter i Danmark

Invasive arter Definitionen på invasive arter jf. den internationale konvention om biologisk mangfoldighed er: ”Ikke-hjemmehørende arter, hvis introduktion eller spredning truer den biologiske mangfoldighed”...
vildtpleje

Vildtpleje af dit Jagtareal

Sådan laver du din egen vildtremise Er dit jagt areal et gennemgangsstykke for vildtet i dit område, og savner du  at se vildtet trives på dit jagtareal? Så kan en vildtremise være løsningen på mange af proble...