Register
A password will be e-mailed to you.

Hvor mange fasaner må udsættes iht. den nye jagtlovgivning?

Jeg er medlem af et lille nystiftet jagtkonsortie på ca. 75 hektar, som består primært af skov af forskellig karakter.  Terrænet og vegetationen  er velegnet til udsætning af fasaner og vi anser generelt jagtterrænet for en god fasan biotop. Der har ikke tidligere været udsat fasaner og der er kun blevet udøvet jagt i meget begrænset omfang. Vi har besluttet at udsætte fasaner til den kommende jagtsæson samt gøre andre tiltag indenfor vildtpleje og har derfor besluttet os i konsortiet, at undersøge og få klarlagt følgende spørgsmål.

  1. Hvor mange fasaner må vi udsætte efter den nye jagtlovgivning fra 1.april 2010?
  2. Hvad siger jagtlovgivningen med hensyn til udsætning af fasaner?
  3. Budget på udsætning af fasaner. Herunder køb af fasaner, foder til fasaner, sikring mod rovvildt og bygning af fasan voliere?

Du kan læse og følge med hele processen på jagt magasinet.

Den nye jagtlov vedrørende udsætning af fasaner og agerhøns fastsætter visse begrænsninger. Der stilles nu rimelige krav om at der er sammenhæng mellem antallet af udsatte fasaner og agerhøns og jagtarealets størrelse. Der er fastsat faste areal/mængde-krav og samtidig givet mulighed for, under visse forudsætninger, at øge antallet af udsatte fasaner og agerhøns. Der er kommet et nyt fænomen som hedder biotopplan og vi undersøger om vores jagtkonsortie er omfattet af denne?

Hvad er en biotopplan?

Biotopplanens formål er at øge og forbedre levekvaliteten for vildtlevende fasaner og agerhøns, og herunder øge tilvæksten af andet dyre- og planteliv. Dette skal ske igennem forbedringer af eksisterende biotoper og anlæggelse af nye biotoper. Hensigten er at der er harmoni imellem antallet af udsatte fasaner og/eller agerhøns og jagtterrænets størrelse. Hvilket i sig selv giver rigtig god mening.

Jordområder som er omfattet af biotopplanen er brak, non food lavskov, udyrkede landbrugsarealer og tiltag i dyrkningsflader, fx insektvolde.

Der er flere tiltag at vælge i mellem for at opfylde kravene i biotopplanen, dog skal dit jagtområde minimum opnå 100 point.

Behøver vi en biotopplan?

Det er muligt at udsætte fasaner og agerhøns uden en biotopplan. Det er nemlig tilladt at udsætte op til 100 fasaner eller agerhøns, hvis jagtområdet er mindre end 100 ha. Dog er det tilladt at udsætte 7 fugle/ha, hvis jagten er mindre end 22 ha og består af udyrkede landbrugsarealer.

Vores jagtområde er på ca. 75 ha og vi skal derfor ikke indsende en biotopplan til Skov- og Naturstyrelsen, som er dem der administrere bitopplanerne.

Det betyder at vores jagtkonsortie må udsætte 100 stk.  fasaner, da vores jagtterræn er mindre end 100 ha.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

I vores næste artikel i serien om “Udsætning af fasaner” kan du læse, hvor meget vi forventer det vil koste og du kan se vores budget på indkøb og udsætning af fasanerne.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

2 Responses

 1. Kasper Jørgensen

  Tak for oplysningen. Vi går selv med planer om at udsætte fasaner på vores jagt, og vi var ikke opmærksomme på biotopplaner.

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj