Register
A password will be e-mailed to you.

Invasive arter i Danmark

invasive arter - mårhunde hvalpe

Invasive arter

Definitionen på invasive arter jf. den internationale konvention om biologisk mangfoldighed er: ”Ikke-hjemmehørende arter, hvis introduktion eller spredning truer den biologiske mangfoldighed”.  Invasive arter i Danmark kan både være dyr og planter.

Dette skal forstås på den måde, at der kan komme en negativ effekt på de naturlige hjemmehørende arter fx kan dette komme til udtryk gennem skærpet konkurrence om den samme mængde føde eller introduktion af sygdomme og parasitter samt fx planter der ”kvæler” vegetations muligheder for andre hjemmehørende plantearter.  Dette er blot et par eksempler, som ikke er udtømmende.

Jagttider og regulering af invasive arter

Når vi taler om invasive dyrearter i Danmark i jagtlig sammenhæng, så tales der typisk om mårhund, mink, vaskebjørn, bisamrotte, sumpbæver, sort svane, nilgås og amerikansk skarveand.

De nye jagttider fra 2011 (1. april) indfører decideret jagttid på alle ovenstående invasive arter i perioden 1. september til 31. januar. Derudover kan arterne regulæreres under de almindelige regler for skadevoldende vildt, se mere under jagtlovgivning ”Bekendtgørelse om vildtskader” §8. Det er dog grundejeren som skal søge om tilladelse til regulering.
Det er endvidere muligt for miljøministeren at pålægge grundejeren at regulere invasive arter jf. Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning §38.

Billeder af invasive arter

Billede af mårhund

mårhund invasiv art Danmark

Billede af mink

mink invasiv art Danmark

Billede af vaskebjørn

vaskebjørn invasiv art Danmark

Billede af bisamrotte

bisamrotte invasiv art Danmark

Billede af sumpbæver

sumpbæver invasiv art Danmark

Billede af sort svane

sort svane invasiv art Danmark

Billede af nilgås

nilgås invasiv art Danmark

Billede af amerikansk skarvand

Amerikansk skarvand invasiv art Danmark

2 Responses

 1. J.A.Jensen

  Udover en sort svane der for mange år siden havde slået sig ned i Damhussøen, har jeg af invasive arter kun set mink, men til gengæld nogle gange efterhånden. En kammerat og jeg fisker en del i Lyngby sø, og en dag jeg havde fanget en gedde som havde en god spise-størrelse lå den nu renset og pakket i en pose under bænken som vi sad på, pludseligt rørte posen på sig, det var en mink der var helt ligeglad med at vi sad "lige ovenpå", den så bare et nemt måltid, vi fik jaget den væk fra fisken men så let gav den ikke op, istedet for at stikke af sprang den rundt imellem fiskegrej og anden oppakning, hele tiden forsøgte den at komme hen til fisken, med det resultat at den røg i vores fanstnet, som min kammerat lige når at få fat i før den var ude igen, først da jeg begyndte at "jage den" med en kæp, stak den af, min kammerat fik lidt film af "jagten"… På en kajaktur med min far og svoger; også på Lyngby sø, sejlede vi først op ad mølleåen, her løb pludseligt en mink med en krebs i munden inde på bredden, vi "fulgtes" ca 100 meter. Senere inde i kanalerne på nordsiden af søen, var vi gået i land for at strække benene lidt, og stod nu på en bro og fik en tår at drikke, da noget puslede i sivene lige ved kanten af broen, jeg så straks at det var endnu en mink, jeg skyndte mig at gøre kameraet klar til at filme, men nåede ikke at få hende med før hun var ovre stien og forsvundet på den anden side, men nu fulgte ikke mindre end 7 unger som jeg alle fik på film. Kan 2 mink blive til 8-10 stykker pr. sæsson, kan man jo kun frygte hvor stort problemet vil blive fremover. Udover krebs og fisk æder minken jo alt hvad den kan fange, også fugle, og i Lyngby sø hvor jeg er kommet hele mit liv syntes jeg at kunne se en klar nedgang af antallet af bla. toppet lappedykkere.

  Jeg ved der bliver gjort meget, for at komme problemet til livs, spørgsmålet er bare om det kan nås..?

  Svar
 2. Tomas Larsen

  God artikel. Jeg var ikke helt klar over, hvad “invasive arter” egentlig betød, men det gør jeg nu.

  Perfekt med billeder, som viser disse dyrearter, dem havde jeg heller ikke styr på 🙂

  mvh.
  Tomas

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj