Register
A password will be e-mailed to you.

I januar 2014 fik vi mulighed for at tage med skytte Jimmy Olsen på jagt i Gunderslevholm Dyrehave. Som et led i dyrehavens forvaltning af hjortevildtet, skulle vi forsøge at afskyde en ringe dåkalv. Hjortevildtet i dyrehaven forvaltes ved at der afskydes lidt fra toppen, midten og bunden, således at bestanden hele tiden består af stærke og sunde dyr.

Det kan være vanskeligt at afskyde dåvildt, sammenlignet med fx råvildt, idet dåvildt oftest optræder i store flokke og har gode øjne til at se eventuelle farer.

Vi taler med skytten om eventuelle forskelle på vildtforvaltning af hjortevildt under hegn sammenlignet med den frie vildtbane. Er der en indbyrdes rangorden på foderpladserne mellem dyrehavens forskellige hjortearter (sikavildt, kronvildt og dåvildt), hvad fodres der med og hvordan forvaltes hjortevildtet i dyrehaven?

Hvordan er det at gå på jagt i en dyrehave?

Jagt er vel nemt i en dyrehave for vildtet kan jo ikke løbe væk. Støder vi vildtet, så går vi vel bare et andet sted hen i dyrehaven og finder det igen? Vil det ikke bare være sådan “gå ud og skyd agtig”? Eller jages der på vildtets præmisser, og hvordan foregår dette så under hegn?
De spørgsmål – og flere til – taler vi med skytten om. Undervejs i filmen forsøger jeg at fortælle om mine jagtmæssige følelser.

Se filmen og få svar på spørgsmålene samt om det lykkes at afskyde en dåkalv.

Hvad synes du om jagt under hegn i Danmark?

[poll id=”1″]

På det tidspunkt filmen blev optaget, havde 54 % stemt: “Det vil jeg gerne, størrelsen af hegnet har betydning og bestanden skal være selvbærende

Filmen “jagt i Dyrehave” præsenteres i samarbejde med DK WAI – eksperter i gåsejagt.

Vi håber I synes om filmen og vil dele den med jeres netværk og jagtkammerater.
Jo flere der ser vores film, desto flere og bedre film kan vi producere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.