Påkørt vildt

Er vintertid farligt for vildtet?

I nat gik vi over til vintertid og stillede uret en time tilbage. Dette ændrer vores adfærdsmønster, men hjortevildtet står fortsat op som det plejer. Antallet af påkørsler af hjorte vokser stejlt hvert efterår...
Spor efter bæver

Bæveren de sidste 13 år

Udsætning af bævere I 1999 blev der udsat 18 bævere i Flynder Å-system i Klosterheden Plantage, som er beliggende mellem Lemvig og Holstebro. Der var tre overvejende grunde til genudsætningen: Bæverens le...
Huldue

Duearter i Danmark

Der er tre vildtlevende duearter i Danmark: ringduen, tyrkerduen og hulduen. Foto Dean Morley, Flickr.com Der findes tre vilde duearter i Danmark: ringduen, tyrkerduen og hulduen. Denne artikel er skrevet i s...
kronhjort og kronvildt

Kronvildt (Cervus Elaphus)

Kronvildtets historie Kronvildtets latinske navn er Cervus Elaphus. Kronhjorten er Danmarks største hjort og tilmeld vores største landpattedyr. Kornvildtet kom til Danmark efter sidste istid for ca. 10.000...
Skovsneppe (Scolopax rusticola)

Skovsneppe (Scolopax rusticola)

Skovsneppens historie Scolopax rusticola er det latinske navn for skovsneppe. Skovsneppen eller blot sneppen, som fuglen oftest omtales i jagtsprog, er naturlig udbredt i Danmark og hele Europa samt mod øst ge...
mårhund

Mårhund i Danmark

Mårhund invasiv art Mårhunden (Nyctereutes procyonoides) tilhører kategorien invasive dyrearter i Danmark. Før 1995 findes der kun én observation af mårhund i Danmark. I perioden 1995 til 2003 er der registrer...
Amerikansk skarvand invasiv art Danmark

Invasive arter i Danmark

Invasive arter Definitionen på invasive arter jf. den internationale konvention om biologisk mangfoldighed er: ”Ikke-hjemmehørende arter, hvis introduktion eller spredning truer den biologiske mangfoldighed”...
fasankok

Fasan

Fasanens historie Phasianus colchicus er det latinske navn for fasanen. Fasanen blev importeret til Danmark fra Asien i 1562 af kongen og herremænd som et nyt jagtbytte. Fasanen har ynglet i Danmark siden 1840...