Amerikansk skarvand invasiv art Danmark

Invasive arter i Danmark

Invasive arter Definitionen på invasive arter jf. den internationale konvention om biologisk mangfoldighed er: ”Ikke-hjemmehørende arter, hvis introduktion eller spredning truer den biologiske mangfoldighed”...