Register
A password will be e-mailed to you.

De store landbrugsmaskiner gør det svært for landmanden at se rålam, harekillinger og jordrugende fugle i marken når der skal høstes slæt (høstning af grøntafgrøder). Det ender desværre oftest med at vildtet slås ihjel af maskinerne.
Det er ikke kun for vildtet det kan have fatal betydning. Landmanden anvender oftest grøntafgrøderne til foder, og pakkes et rålam ind i en iltløs wrapballe, kan foderet ende med at være giftigt for landmandens dyr.

Videncenter for Landbrug har tre gode råd

  1. Opsæt skræmmemidler, fx opsætning af pind med flamingo
  2. Køre fra midten af marken og ud
  3. Afsøg med marken med hunden

Lokale jægerne fra Kronjyllands Jagtforening hjælper den pågældende landmand i indslaget med at afsøge marken for råvildt et par timer inden der skal høstes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.