Register
A password will be e-mailed to you.

Jagttegnsmidlerne anvendes bl.a. til tilskud til etablering af vildtplantninger, og siden 2003 er en del af midlerne også blevet anvendt som tilskud til etablering af mindre vådområder.

Det er aktuelt at søge tilskud nu, hvis kommende tilladelser m.m. skal nå at komme på plads inden 31. januar.

I 2016 forventes et tilskud på 15.000 kr. pr. projekt.

Ansøgningerne bliver prioriteret efter forventet biologisk værdi vurderet ud fra arealoplysningerne, efter antallet af ansøgninger i forhold til midler i puljen og efter den geografiske fordeling af projekterne. Overordnet vil projekter med høj biologisk værdi blive prioriteret højere end projekter med lav biologisk værdi.

Betingelser for tilskud

Der er knyttet en række betingelser til muligheden for tilskud:

  • Der ydes kun tilskud til etablering af vådområder med over 600 m2 vandspejl under normale vejrforhold.
  • Der ydes kun tilskud til etablering af ferske vådområder.
  • Der kan søges om tilskud til etablering af indtil 5 vådområder pr. ejendom pr. år. Der skal fremsendes særskilt ansøgning for hvert enkelt vådområde.
  • Der skal udlægges en 9 meter bred udrykket zone omkring vådområdet (målt fra højeste vandstand).
  • Etableringen af vådområdet må ikke være påbegyndt før ansøgningsfristen 31. januar i ansøgningsåret.

Man får ikke tilskud til:

  • Oprensning eller sammenlægning af eksisterende vådområder beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.
  • Etablering af vådområder på naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 (f.eks. moser, ferske enge, strandenge, oprensning og udvidelser af eksisterende vandhuller).

Der må ikke modtages tilskud til det ansøgte fra anden side, og skattefar skal da også have sin del, da tilskuddet er skattepligtigt og bliver indberettet til skattemyndigheden.

Find ansøgningsskema her:

Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.