Register
A password will be e-mailed to you.

Et af de terrænelementer markvildtsrådgiverne kigger efter, når de kommer ud på terrænbesøg, er soleksponerede arealer – og hvad er det så? Ved nærmere overvejelse forklarer begrebet næsten sig selv – der er ganske enkelt tale om områder, hvor der er uhindret adgang for solens stråler. Rent praktisk kan det dreje sig om flere forskellige ting:

  • Markveje
  • Kortklippede spor
  • Barjordsstriber

Fælles for de nævnte elementer er, at de fungerer, som tørreplads for agerhøns og harer, derudover fungerer et kortklippet spor som et fint fødetilbud til harer mens en barjordsstribe også fungerer som baleplads for hønsefugle.

Klassisk gummistøvletest

Hvis et soleksponeret areal anlægges som et slået spor, er det vigtigt – for at få den fulde effekt – at holde det kort og ret kort endda. Som rettesnor er den klassiske gummistøvletest velegnet.

højt græs markvildt.dk

Højt græs er ikke attraktiv føde for harerne. Foto markvildt.dk

Gummistøvletesten i praksis. Her består højden ”testen”. Foto markvildt.dk

Gummistøvletesten i praksis. Her består højden ”testen”. Foto markvildt.dk

Når vegetationen holdes kort, sikrer det friske grønne skud, der ofte er mangel på ude i landbrugslandskabet, hvor vegetationen hurtigt bliver høj og grov. Mangel på føde i form af friske skud, er et stort problem for vores harer.

Barjordsstribe

Et soleksponeret areal i form af en barjordsstribe, vil ud over lys og varme, give hønsefugle gode betingelser for at sandbade eller bale som det hedder på fagsprog. Mulighed for at finde balepladser er af stor vigtighed for vores hønsefugle, da det fungerer, som et led i deres personlige hygiejne. Sandbadning holder nemlig lus og lopper i skak.

Ud over vores markvildt, nyder flere andre arter også godt af barjordsstriber. Arter som firben, snoge, biller, myrer med flere, benytter områder med bar jord til redebygning, solbadning og fødesøgning. For at få mest mulig sol på de soleksponerede arealer, skal disse vende mod øst, syd eller vest. Den optimale udnyttelse af de soleksponerede arealer opnås ved, at der i deres umiddelbare nærhed findes krat og kantvegetation, men også en lysåben vegetation.

Kortklippet spor Sebastian Behnke

Foto: Kortklippet spor og markvej skaber føde samt balemulighed. Foto Sebastian Behnke

Artiklen er skrevet af Lene Midtgaard (lmi@jaegerne.dk), markvildtrådgiver

Kilde: “Nyt om markvildt” fra Markvildt.dk

About The Author

Markvildt.dk en portal for viden om markvildt. Danmarks Jægerforbund står bag et projekt, der skal få markvildtet tilbage på marken. Markvildt er det vildt, der har sit primære levested i agerlandet. Særligt er der i disse år fokus på hare og agerhøne. Der er brug for en indsats, og Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med en lang række andre grønne organisationer igangsat et projekt, der skal skabe bedre vilkår for markvildtet gennem etablering af et landsdækkende net af markvildtslav. Indsatsten bygger på forvaltningsplanerne for hare og agerhøne, som er udgivet af Naturstyrelsen. Læs mere på markvildt.dk eller læs hvordan du kan være med til at starte et markvildtlav: http://markvildt.dk/media/Markvildtslav_2013.pdf Artikler og billeder fra markvildt.dk, bringes med Deres tilladelse på Jægeres Magasin-

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj