Register
A password will be e-mailed to you.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil af med den udskældte randzonelov fra 2012 og sendt et lovforslag i høring, hvor hun foreslår, at loven bliver ophævet.

Når randzoneloven er fjernet, er landmænd ikke længere tvunget til at lave ni meter dyrkningsfri zoner omkring vandløb og søer på deres jorder. I dag er der krav om ca. 25.000 hektar randzoner i hele landet.

Danske landmænd skal ikke længere have trukket en randzonelov ned over hovedet, som de ikke bliver kompenseret for, og hvis effekt forskerne nu anerkender har været overvurderet. Vi er ganske enkelt blevet klogere siden loven blev indført, og vi ved i dag, at den aldrig skulle have været indført. Derfor skal loven ophæves“, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Manglende randzoner vil ikke ramme miljøet

Miljø- og fødevareministen har stor fokus på, at ophævelsen af randzoneloven ikke går ud over miljøet.

Jeg er optaget af, at vi har et godt vandmiljø i Danmark, til glæde for os danskere der bruger naturen. Derfor vil effekter af den ophævede randzonelov indgå i arbejdet med bl.a. de nye vandområdeplaner“, siger Eva Kjer Hansen.

Randzonerne og vildtet

Randzoner hjælper vildtet og dyrelivet som helhed. De er med til at fremme flere vilde planter og dermed flere insekter, bedre skjule og redde muligheder for fuglevildtet og skabe bedre sammenhænge i landskabet.

Lovforslaget blive fremsat i Folketinget i løbet af efteråret.

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

One Response

  1. Søren Grothe Petersen

    Danmarks Jægerforbunds høringssvar: “Danmarks Jægerforbund imødeser med bekymring ophævelsen af kravet om udlægning af randzoner på grund af vigtigheden af randzonernes værdi for vildtbestandene og den øvrige biodiversitet. “, “Danmarks Jægerforbund bemærker, at der må sikres en indsats for biodiversiteten i agerlandet, som modsvarer den mærkbare natureffekt, som randzonerne har haft ved at fungere som levesteder og spredningskorridorer for den meget trængte landbrugsnatur. ” og “Danmarks Jægerforbund bemærker, at det ikke er foreningens opgave at forholde sig til metoder, der modvirker udvasknings af næringsstoffer fra landbruget. Det anføres, at hvis der kan
    findes alternativer til randzonerne, der stadig udfører opgaven, og som samtidig er mere tålelig for landbruget, så må det efter foreningens opfattelse være løsningen. Foreningen anfører dog, at det efter foreningens opfattelse må være en betingelse at alternative virkemidler til næringsstoffjernelse, der opfanger mindst lige så meget næringsstof som de randzoner, der forsvinder, bringes i spil inden ophævelse af randzoneloven”
    Kilde: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l59/bilag/1/1567098.pdf

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj