Register
A password will be e-mailed to you.

Du kan nu søge tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober for forårsplanting.

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter.

Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Beløbet er skattepligtigt og indberettes til SKAT. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke gives tilskud til sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovpligtige arealer. Plantningerne skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven eller andre bestemmelser i lovgivningen.

Læs mere om tilskudsmuligheden

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.